• چهارشنبه،26 تیر 1398
 • ورود
 
     
   • مجتمع مسکونی غرب چهار

    مجتمع مسکونی غرب - پلاک چهار

    طرح در نگاه کلی

     محل احداث قاسم آباد انتهای بلوار دکتر حسابی
     زمان ساخت 3سال
     هزینه های احداث پروژه 141,354 میلیون ریال
    درآمدهای فروش 205,899 میلیون ریال
     نرخ بازده داخلی پروژه(IRR) %57

     

     

    کاربری های پیشنهادی در طرح طبقات مساحت(مترمربع)
    مسکونی 15 الی 1 9263
    لابی پیلوت و فضای باز همکف 694.7
    انبار و تاسیسات -2 310
    پارکینگ -2و-1 2083

     


    مزایای اصلی مجتمع مسکونی غرب 4

    استقرار در انتهای بلوار حسابی و دسترسی به شریانهای اصلی شهر ·
    بهره گیری از استاندارهای روز دنیا و معماری مدرن در طراحی مجتمع ·
    سهولت تملکبه جهت اینکه عرصه مورد نظر در قالب یک پلاک میباشد ·
    تامین پارکینگ مکفی مجموعه برطبق ضوابط مورد نظر و بیشتر از آن ·
    سودآوری مناسب در حدود 64544 میلیون ریال طی 3 سال با نرخ بازده 57 درصد ·
    دارا بودن پتانسیل بلند مرتبه سازی به جهت گستردگی و عریضبودن معابر مجاور ·
    همخوان بودن با بافت مسکونی اطراف و منطقه 10 شهرداری ·
    تأمین ایمنی و امنیت مجموعه با واحد نگهبانی مجرب و سیستم مانیتورینگ و دوربینهای مدار بسته و...

     

    موقعیت مکانی پروژه

    استقرار در شمال غرب مشهد و منطقه 10 شهرداری ·
    دسترسی به معابر اصلی و پرتردد شهری نظیر بزرگراه امام علی (ع)، میثاق، آزادی ·
    استقرار در انتهای بلوار حسابی ·
    استقرار در بافت مسکونی ·
    دو ممر بودن مجتمع

     

    ویژگی های منحصر به فرد پروژه

    15 طبقه مسکونی به متراژ 9263 مترمربع ·
    برخورداری از فضای عمومی در همکف در قالب لابی، فضای ورزشی و فضای باز ·
    استقرار توده در جنوب و عدم وجود مشکل سایه اندازی ·
    حاشیه مناسب و دو نبشبودن ·
    برخورداری از 79 واحد با میانگین مساحت 100 مترمربع ·
    در نظر گرفتن آسانسور به میزان مکفی ·
    فضای پارکینگبه ازای هر واحد مسکونی 25 مترمربع و بخشی به عنوان پارکینگ میهمان ·
    تخصیصانبار مستقل به هر واحد مسکونی در طبقه منهای دو ·
    حداکثر نورگیری واحد های مسکونی به جهت استقرار مناسب اعیانی

     

    برآورد هزینه های طرح

    جدول برآورد هزینه ساخت کاربری های طرح

    ردیف شرح هزینه مساحت
    (متر مربع )
    هزینه واحد
    (میلیون ریال)
    کل هزینه
    (میلیون ریال)
    1 مسکونی 9,263.1 8.0 74,105
    2 لابی - ورزشی- پیلوت (فضای باز) 694.7 5.0 3,474
    3 انبار و تاسیسات 310.0 5.0 1,550
    4 پارکینگ 2,083.0 5.0 10,415
      جمع 12,351   89,543

     

     

    جدول برآورد کل هزینه های پروژه

    ردیف شرح هزینه هزینه کل(میلیون ریال) درصد از کل
    1 هزینه تملک 18,526 15.3%
    2 هزینه ساخت ابنیه 89,543 74%
    3 سایر هزینه ها 3,582 3%
    4 هزینه پروانه 9,250 7.7%
      جمع کل 120,901 100%

     

     

    جدول برآورد هزینه های احداث پروژه در طول زمان با احتساب تورم

    ردیف شرح هزینه سال اول(میلیون ریال) سال دوم(میلیون ریال) سال سوم(میلیون ریال) جمع
     1 هزینه تملک 18,526 0 0 18,526
     2 هزینه ساخت مسکونی 22,231 31,124 37,349 90,704
     3 لابی - ورزشی- پیلوت (فضای باز) 1,216 1,459 1,501 4,175
     4 هزینه ساخت انبار و تاسیسات 543 465 893 1,900
     6 هزینه ساخت پارکینگ 3,645 3,749 5,249 12,644
     7 هزینه پروانه 9,250 0 0 9,250
     8 سایر هزینه ها 1,791 1,075 1,289 4,155
      جمع 57,202 37,872 46,281 141,354

     

     

    برآورد درآمدهای طرح

    جدول برآورد درآمدهای پروژه (براساس استعلام از کارشناسان)

    ردیف نوع کاربری زیربنای مفید
    (مترمربع)
    قیمت فروش یک مترمربع
    (میلیون ریال)
    درآمد کل
    (میلیون ریال)
    1 مسکونی ( 87 % مفید) 8,059 18.5 149,090
      جمع 8,059 ------ 149,090

     

     

    جدول برآورد درآمدهای پروژه در طول زمان با احتساب تورم

     ردیف  نوع
    کاربری
    سال اول(میلیون ریال) سال دوم(میلیون ریال) سال سوم(میلیون ریال)  جمع  ملاحظات
     1  مسکونی  0 72,756 133,143  205,899  سال دوم 40 % ، سال سوم 60%
      جمع 0 72,756 133,143 205,899  

     

     

     محاسبه فاکتورهای اقتصادی

    جدول برآورد سود و نرخ بازده سرمایه گذاری

    ردیف شرح با احتساب نرخ تورم(میلیون ریال) بدون احتساب نرخ تورم
    1 هزینه های احداث 141,354 120,901
    2 درآمدهای فروش 205,899 149,090
    3 سود حاصل از اجرا و فروش پروژه 64,544 28,189
    4 نرخ بازگشت سرمایه(ROR) 46% 23%
    5 ارزش خالص فعلی( NPV) 26,297 1,940
    6 نرخ بازده داخلی(IRR) 57% 28%

     

    تعداد بازدید :2243
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: