• سه شنبه،01 مرداد 1398
 • ورود
 
     
   • مجتمع مسکونی غرب - پلاک یک

    مجتمع مسکونی غرب - پلاک یک

    طرح در نگاه کلی

     محل احداث قاسم آباد انتهای بلوار دکتر حسابی
     زمان ساخت 3سال
     هزینههای احداث پروژه 129,698 میلیون ریال
    درآمدهای فروش 188,214 میلیون ریال
     نرخ بازده داخلی پروژه(IRR) %57

     

     

    کاربری های پیشنهادی در طرح طبقات مساحت(مترمربع)
    مسکونی 15 الی 1 8467.5
    لابی پیلوت و فضای باز همکف 705.6
    انبار و تاسیسات -2 283
    پارکینگ -2و-1 1904.4

     


    مزایای اصلی مجتمع مسکونی آزادی

    • استقرار در انتهای بلوار حسابی و دسترسی به شریانهای اصلی شهر ·
    • بهره گیری از استاندارهای روز دنیا و معماری مدرن در طراحی مجتمع ·
    • سهولت تملکبه جهت اینکه عرصه مورد نظر در قالب یک پلاک میباشد ·
    • تامین پارکینگ مکفی مجموعه برطبق ضوابط مورد نظر و بیشتر از آن ·
    • سودآوری مناسب در حدود 58516 میلیون ریال طی 3 سال با نرخ بازده 57 درصد ·
    • دارا بودن پتانسیل بلند مرتبه سازی به جهت گستردگی و عریضبودن معابر مجاور ·
    • همخوان بودن با بافت مسکونی اطراف و منطقه 10 شهرداری ·
    • تأمین ایمنی و امنیت مجموعه با واحد نگهبانی مجرب و سیستم مانیتورینگ و دوربینهای مدار بسته و...

     

     

    موقعیت مکانی پروژه

    • استقرار در شمال غرب مشهد و منطقه 10 شهرداری ·
    • دسترسی به معابر اصلی و پرتردد شهری نظیر بزرگراه امام علی (ع)، میثاق، آزادی ·
    • استقرار در انتهای بلوار حسابی ·
    • استقرار در بافت مسکونی ·
    • دو ممر بودن مجتمع

     

     

     

    ویژگی های منحصر به فرد پروژه

    • 15 طبقه مسکونی به متراژ 8467.5 مترمربع ·
    • برخورداری از فضای عمومی در همکف در قالب لابی، فضای ورزشی و فضای باز ·
    • استقرار توده در جنوب و عدم وجود مشکل سایه اندازی ·
    • حاشیه مناسب و دو نبش بودن ·
    • برخورداری از 72 واحد با میانگین مساحت 100 مترمربع ·
    • در نظر گرفتن آسانسور به میزان مکفی ·
    • فضای پارکینگبه ازای هر واحد مسکونی 25 مترمربع و بخشی به عنوان پارکینگ میهمان ·
    • تخصیصانبار مستقل به هر واحد مسکونی در طبقه منهای دو ·
    • حداکثر نورگیری واحد های مسکونی به جهت استقرار مناسب اعیانی

     

    برآورد هزینه های طرح

    جدول برآورد هزینه ساخت کاربری های طرح

    ردیف شرح هزینه مساحت
    (متر مربع )
    هزینه واحد
    (میلیون ریال)
    کل هزینه
    (میلیون ریال)
    1 مسکونی 8,467.5 8.0 67,740
    2 لابی - ورزشی- پیلوت (فضای باز) 705.6 5.0 3,528
    3 انبار و تاسیسات 283.0 5.0 1,415
    4 پارکینگ 1,904.4 5.0 9,522
      جمع 11,361   82,205

     

     

    جدول برآورد کل هزینه های پروژه

    ردیف شرح هزینه هزینه کل(میلیون ریال) درصد از کل
    1 هزینه تملک 16,935 15%
    2 هزینه ساخت ابنیه 82,205 74%
    3 سایر هزینه ها 3,288 3%
    4 هزینه پروانه 8,500 8%
      جمع کل 110,928 100%

     

     

    جدول برآورد هزینه های احداث پروژه در طول زمان با احتساب تورم

    ردیف شرح هزینه سال اول(میلیون ریال) سال دوم(میلیون ریال) سال سوم(میلیون ریال) جمع
     1 هزینه تملک 16,935 0 0 16,935
     2 هزینه ساخت مسکونی 20,322 28,451 34,141 82,914
     3 لابی - ورزشی- پیلوت (فضای باز) 1,235 1,482 1,524 4,241
     4 هزینه ساخت انبار و تاسیسات 495 425 815 1,735
     6 هزینه ساخت پارکینگ 3,333 3,428 4,799 11,56
     7 هزینه پروانه 8,500 0 0 8,500
     8 سایر هزینه ها 1,644 986 1,184 3,814
      جمع 52,464 34,771 42,463 129,698

     

     

    برآورد درآمدهای طرح

    جدول برآورد درآمدهای پروژه (براساس استعلام از کارشناسان)

    ردیف نوع کاربری زیربنای مفید
    (مترمربع)
    قیمت فروش یک مترمربع
    (میلیون ریال)
    درآمد کل
    (میلیون ریال)
    1 مسکونی ( 87 % مفید) 7,367 18.5 136,284
      جمع 7,367   136,284

     

     

    جدول برآورد درآمدهای پروژه در طول زمان با احتساب تورم

     ردیف  نوع
    کاربری
    سال اول(میلیون ریال) سال دوم(میلیون ریال) سال سوم(میلیون ریال)  جمع  ملاحظات
     1  مسکونی  0 66,507 121,707  188,214  سال دوم 40 % ، سال سوم 60%
      جمع 0 163,541 121,707 188,214  

     

     

     محاسبه فاکتورهای اقتصادی

    جدول برآورد سود و نرخ بازده سرمایه گذاری

    ردیف شرح با احتساب نرخ تورم(میلیون ریال) بدون احتساب نرخ تورم
    1 هزینه های احداث 129,698 110,928
    2 درآمدهای فروش 188,214 136,284
    3 سود حاصل از اجرا و فروش پروژه 58,516 25,356
    4 نرخ بازگشت سرمایه(ROR) 45% 23%
    5 ارزش خالص فعلی( NPV) 23,641 1,427
    6 نرخ بازده داخلی(IRR) 57% 27%

     

    تعداد بازدید :2202
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: