• چهارشنبه،26 تیر 1398
 • ورود
 
     
   • مجتمع مسکونی ازادی

    طرح در نگاه کلی

     محل احداث بزرگراه آزادی، آزادی 72
     زمان ساخت 3سال
     هزینههای احداث پروژه 315,847 میلیون ریال
    درآمدهای فروش 462,820 میلیون ریال
     نرخ بازده داخلی پروژه(IRR) %59

     

     

    کاربری های پیشنهادی در طرح طبقات مساحت(مترمربع)
    مسکونی همکف الی 1 21400
    لابی پیلوت و فضای باز همکف 1000
    انبار و تاسیسات -2 450
    پارکینگ -2و-1 4800

     


    مزایای اصلی مجتمع مسکونی آزادی

    • استقرار در مجاورت بزرگراه آزادی و دسترسی به شریانهای اصلی شهر ·
    • بهره گیری از استاندارهای روز دنیا و معماری مدرن در طراحی مجتمع ·
    • سهولت تملکبه جهت اینکه عرصه مورد نظر در قالب یک پلاک میباشد ·
    • تامین پارکینگ مکفی مجموعه برطبق ضوابط مورد نظر و بیشتر از آن ·
    • سودآوری مناسب در حدود 146,973 میلیون ریال طی 3 سال با نرخ بازده 59 درصد ·
    • دارا بودن پتانسیل بلند مرتبه سازی به جهت گستردگی و عریضبودن معابر مجاور ·
    • همخوان بودن با بافت مسکونی اطراف و منطقه 10 شهرداری ·
    • تأمین ایمنی و امنیت مجموعه با واحد نگهبانی مجرب و سیستم مانیتورینگ و دوربینهای مدار بسته و...

     

     

    موقعیت مکانی پروژه

    • استقرار در شمال غرب مشهد و منطقه 10 شهرداری ·
    • استقرار در آزادی 72 ·
    • دسترسی به معابر اصلی و پرتردد شهری نظیر بزرگراه امام علی (ع)، میثاق، آزادی ·
    • دو نبش بودن مجتمع

     

     

     

     ویژگی های منحصر به فرد پروژه

    • 16 طبقه مسکونی به متراژ 21400 مترمربع ·
    • برخورداری از فضای عمومی در همکف در قالب لابی، فضای ورزشی و فضای باز ·
    • استقرار توده در جنوب و عدم وجود مشکل سایه اندازی ·
    • حاشیه مناسب و دو نبشبودن ·
    • برخورداری از 182 واحد با میانگین مساحت 100 مترمربع ·
    • در نظر گرفتن آسانسور به میزان مکفی ·
    • فضای پارکینگبه ازای هر واحد مسکونی 25 مترمربع و بخشی به عنوان پارکینگ میهمان ·
    • تخصیصانبار مستقل به هر واحد مسکونی در طبقه منهای یک ·
    • حداکثر نورگیری واحد های مسکونی به جهت استقرار مناسب اعیانی

     

    برآورد هزینه های طرح

    جدول برآورد هزینه ساخت کاربری های طرح

    ردیف شرح هزینه مساحت
    (متر مربع )
    هزینه واحد
    (میلیون ریال)
    کل هزینه
    (میلیون ریال)
    1 مسکونی 21,400.0 8.0 171,200
    2 لابی - ورزشی- پیلوت (فضای باز) 1,000.0 5.0 5,000
    3 انبار و تاسیسات 450.0 5.0 2,250
    4 پارکینگ 4,800.0 5.0 24,000
      جمع 27,650   202,450

     

     

    جدول برآورد کل هزینه های پروژه

    ردیف شرح هزینه هزینه کل(میلیون ریال) درصد از کل
    1 هزینه تملک 42,000 16%
    2 هزینه ساخت ابنیه 202,450 75%
    3 سایر هزینه ها 8,098 3%
    4 هزینه پروانه 8,098 62%
      جمع کل 269,548 100%

     

     

    جدول برآورد هزینه های احداث پروژه در طول زمان با احتساب تورم

    ردیف شرح هزینه سال اول(میلیون ریال) سال دوم(میلیون ریال) سال سوم(میلیون ریال) جمع
     1 هزینه تملک 42,000 0 0 42,000
     2 هزینه ساخت مسکونی 51,360 71,904 86,285 209,549
     3 لابی - ورزشی- پیلوت (فضای باز) 1,750 2,100 2,160 6,010
     4 هزینه ساخت انبار و تاسیسات 788 675 1,296 2,759
     6 هزینه ساخت پارکینگ 8,400 8,640 12,096 29,136
     7 هزینه پروانه 17,000 0 0 17,000
     8 سایر هزینه ها 4,049 2,429 2,915 9,394
      جمع 125,347 85,748 104,752 315,847

     

     

    برآورد درآمدهای طرح

    جدول برآورد درآمدهای پروژه (براساس استعلام از کارشناسان)

    ردیف نوع کاربری زیربنای مفید
    (مترمربع)
    قیمت فروش یک مترمربع
    (میلیون ریال)
    درآمد کل
    (میلیون ریال)
    1 مسکونی ( 87 % مفید) 18,618 18 18,618
      جمع 18,618   335,124

     

     

    جدول برآورد درآمدهای پروژه در طول زمان با احتساب تورم

     ردیف  نوع
    کاربری
    سال اول(میلیون ریال) سال دوم(میلیون ریال) سال سوم(میلیون ریال)  جمع  ملاحظات
     1  مسکونی  0 163,541 299,279  462,820  سال دوم 40 % ، سال سوم 60%
      جمع 0 163,541 299,279 462,820  

     

     

     محاسبه فاکتورهای اقتصادی

    جدول برآورد سود و نرخ بازده سرمایه گذاری

    ردیف شرح با احتساب نرخ تورم(میلیون ریال) بدون احتساب نرخ تورم
    1 هزینه های احداث 315,847 269,548
    2 درآمدهای فروش 462,820 335,124
    3 سود حاصل از اجرا و فروش پروژه 146,973 65,576
    4 نرخ بازگشت سرمایه(ROR) 47% 24%
    5 ارزش خالص فعلی( NPV) 61,385 6,859
    6 نرخ بازده داخلی(IRR) 59% 29%

     

    تعداد بازدید :2872
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: