• سه شنبه،01 مرداد 1398
 • ورود
 
     
   • مجتمع مهر و ماه

    مجتمع مهر و ماه

    طرح در نگاه کلی
    محل احداث حدفاصل وکیل آباد 61 و 63
     زمان ساخت 5 سال
    هزینه های ساخت پروژه 11,395,734 میلیون ریال
     کل درآمدهای پروژه  30,537,999 میلیون ریال
     (IRR ) نرخ بازده داخلی پروژه  % 52

     

    کاربری های پیشنهادی در طرح طبقات مساحت (متر مربع)
    مسکونی

    +3 الی 12  _+14 الی 23

    +25 الی 34  _+36 الی 51

    40000
    تجاری

    -4 _-1  الی 12

    +14 الی 34 _+36 و 37

    +46 و 47

    135680
    پارکینگ 6- الی 2- 110690
    اقامتی 38 + الی 45 10000
    فرهنگی 3- و 2- 3200
    ورزشی 3- و 2 3000
    سایر مشاعات 35_+24_+13 _ + 6- الی 1 25640

     

     

    مزایای اصلی مجتمع تجهیزات پزشکی نگاه طب

    • موقعیت مناسب به جهت استقرار در حاشیه وکیل آباد
    • موقعیت مناسب به جهت دسترسی به شریانهای اصلی شهر مشهد (وکیل آباد، میثاق، امام علی ...) و ( خطوط قطار شهری (خط 1
    • میکس انواع کاربر یها متفاوت به گونه ای سازگار
    • شاخص بودن و خوانایی بالا در شهر مشهد و بخصوص حاشیه وکیل آباد
    • عدم تحمیل هزینه های ناشی از تغییر کاربری (کاربری مجاز پلاک مورد نظر مختلط می باشد)
    • تامین پارکینگ مکفی جهت استفاده صاحبان واحدها و مراجعان به مجموعه
    • بهره گیری از استاندارهای روز دنیا در ساخت مجموعه ای خاص با ماهیت متفاوت
    • تأمین ایمنی و امنیت مجموعه با واحد نگهبانی مجرب و سیستم مانیتورینگ و دوربین های مدار بسته و ...
    • دید عالی طبقات فوقانی (مسکونی، تجاری و ا قامتی ) به شهر چشم انداز های اطراف از جمله ارتفاعات آب و برق (ارتفاع روی سطح زمین ساختمان 191 متر می باشد)
    • برخورداری مجموعه از انواع فالیت های فرهنگی و ورزشی جهت استفاده کنندگان از مجموعه وساکنین آن
    • نرخ بازده 52 درصدی پروژه و امکان بهره مندی از سود 19142 میلیارد ریالی
    • حمایت کامل مدیریت شهری از پروژه در زمان صدور مجوزات لازم

     

     موقعیت مکانی پـروژه

    • استقرار در فاصله حاشیه بزرگراه وکیل آباد (وکیل آباد 61 و 63
    • استقرار در شهرداری منطقه 11
    • سازگار با بافت مسکونی و اداری مجاور
    • دسترسی به معابر اصلی و پرتردد شهری (وکیل آباد، میثاق، امام علی، معلم و...)
    • دسترسی مطلوب به محور گردشگری طرقبه و شاندیز

     

     

     ویژگی های منحصر به فرد پروژه

    • همخوانی عمللکرد تجاری و گردشگری مجموعه با بافت محدوده و محور وکیل آباد
    • در نظر گرفتن استقرار واحدهای فروش و دفاتر تجاری
    • برخورداری از نمایی شاخص و نور پردازی زیبا
    • انجام مطالعات ترافیکی و بررسی تاثیر گذاری مجموعه بر ترافیک مجموعه
    • امکان استقرار نمایندگی های مختلف و برندهای رسمی با توجه به موقعیت ویژه و هویت خاص مجموعه
    • برخورداری مجتمع از امکانات رفاهی
    •  فضای پارکینگ کافی جهت استفاده بهره برداران، گردشگران و ساکنین در 5 طبقه زیرسطحی ( 6-الی 2- )
    • طراحی ورودی مناسب و دعوت کننده به مجتمع
    • سکوهای تخلیه بار مناسب جهت وانت بار، کامیونت و ... در مجاورت آسانسورهای حمل بار به طبقات


    مشخصات فـنی پـروژه

    • اسکلت فلزی و سقف متالدک
    • نما آلومینیوم ، سنگ و نیز شیشه
    • کف پوش های سرامیک و سنگ در هر طبقه
    • آسانسورهای متعدد جهت سهولت استفاده از پارکینگ
    • سیستم برق اضطراری
    • BMS سیستم مدیریت هوشمند
    • نورپردازی پیشرفته و کنترل روشنایی
    • سیستم پیجینگ و اطلاع رسانی
    • سیستم هوشمند اعلام و اطفا حریق در طبقات و پارکینگ
    • منابع ذخیره آب، جهت آب مصرفی و آتش نشانی به صور
    • سیستم های حرارتی و برودتی و تنظیم دمای مجتمع
    • پارکینگ هوشمند
    • ارتفاع هر طبقه پارکینگ 3 متر، تجاری 5 متر، مسکونی، اداری و دفاتر تجاری 3.5 متر

     

     

     

     

    برآورد هزینه های فاز ساخت

    جدول برآورد هزینه طرجدول برآورد هزینه ساخت کاربری های طرحح و ساخت کاربری های طرح

    ردیف
    شرح هزینه ساخت به تفکیک
    کاربری
    مساحت
    (مترمربع)
    هزینه واحد
    (میلیون ریال)
    کل هزینه
    (میلیون ریال)
    1 تجاری 105,680.0 18.0 1,902,240
    2 دفاتر تجاری 30,000.0 18.0 540,000
    3 اقامتی 10,000.0 18.0 180,000
    4 مسکونی 40,000.0 16 640,000
    5 فرهنگی 3,200.0 14.0 44,800
      ورزشی 3,000.0 14.0 42,000
      سایر مشاعات 25,640.0 14.0 358,960
      پارکینگ 110,690.0 11.0 1,217,590
      جمع کل 188,880   4,925,590

     

    جدول برآورد کل هزینه های پروژه

    جدول برآورد کل هزینه های پروژه

    ردیف شرح هزینه مساحت تقریبی
    (مترمربع)
    قیمت واحد
    (میلیون ریال)
    مبلغ کل تقریبی
    (میلیون ریال)
    درصد از
    کل
    ملاحظات
    1 هزینه تملک 41,045 18.8 771,646 8.7% براساس بازدید میدانی و
    استعلام از کارشناسان محلی
    2 هزینه ساخت تجاری 105,680 18.0 1,902,240 21.4% براساس استعلام ازکارشناسان و بررسی پروژه
    های مشابه و شامل ساخت
    ابنیه، انشعابات و اشتراکات ،
    تاسیسات، آسانسور و پله
    برقی، حفاظت فیزیکی و
    امنیت
    3 هزینه ساخت دفاتر تجاری 30,000 18.0 540,000 2.0%  
    5 هزینه ساخت اقامتی 10,000 18.0 180,000 7.2%  
      هزینه ساخت مسکونی 40,000 16.0 640,000 0.5%  
      هزینه ساخت فرهنگی 3,200 14.0 44,800 0.5%  
      هزینه ساخت ورزشی 3,000 14.0 42,000 4.0%  
      هزینه ساخت سایر مشاعات 25,640 14.0 358,960 13.7%  
      هزینه ساخت پارکینگ 110,690 11.0 1,217,590 33.7%  
      هزینه پروانه '''''' '''''''' 3,000,000 2.2%  
      سایر هزینه ها '''''' '''''''' 197,024 100%  

    جمع کل 629,600.0 '''''''' 8,894,260   100%

     

     


    جدول برآورد هزینه های احداث پروژه در طول زمان با احتساب تورم

    ردیف شرح هزینه سال اول(میلیون ریال) سال دوم(میلیون ریال) سال سوم(میلیون ریال) سال چهارم(میلیون ریال) سال پنجم(میلیون ریال) جمع با احتساب نرخ تورم
    1  هزینه تملک  771,646  0  0 0 0 771,646
    2  هزینه ساخت واحد های تجاری 380,448 456,538 547,845 657,414 788,897  2,831,142
    3  هزینه ساخت دفاتر تجاری 108,000  129,600  155,520 186,624 223,949 803,693
    4  هزینه ساخت اقامتی 36,000 43,200 51,840 62,208 74,650 267,898
    5  هزینه ساخت مسکونی 128,000 153,600  184,320 221,184 265,421 952,525
    6  هزینه ساخت فرهنگی 8,960 10,752 12,902 15,483 18,579 66,677
    7  هزینه ساخت ورزشی  8,400 10,080  12,096 14,515 17,418 62,509
    8 اهزینه ساخت سایر مشاعات 71,792 86,150 103,380 124,057 148,868 534,247
    9 هزینه ساخت پارکینگ 243,518 292,222 350,666 420,799 504,959 1,812,164
    10 هزینه پروانه 3,000,000 0 0 0 0 3,000,000
    11 سایر هزینه ها 39,405 47,286 56,743 68,091 81,710 293,234
      جمع 4,796,169 1,229,427 1,475,313 1,770,375 2,124,450 11,395,734


     

    برآورد درآمدهای طرح

     

    جدول برآورد درآمدهای پروژه (براساس استعلام کارشناسان)

    ردیف نوع کاربری تجاری زیربنای کل
    (مترمربع)
    قیمت فروش یک مترمربع
    (میلیون ریال)
    درآمدکل
    (میلیون ریال)
    1 تجاری 63,408 150.0 9,511,200
    2 دفاتر تجاری 24,000 130 3,120,000
    3 مسکونی 34,000 50 1,700,000
    4 اقامتی 7,500 70 525,000
    5 جمع 87,408 ---- 14,856,200

     

     

    جدول برآورد درآمدهای پروژه در طول زمان با احتساب تورم

    ردیف نوع کاربری

    سال سوم

    مبلغ

    سال چهارم

    مبلغ

    سال پنجم

    مبلغ

    سال ششم

    مبلغ

     

    جمع درامد با احتساب نرخ تورم
    1 تجاری 3,539,118 4,317,723 5,267,623 6,426,499 19,550,963
    2 دفاتر تجاری 1,160,952 1,416,361 1,727,961 2,108,112 6,413,387
    3 مسکونی 632,570 771,735 941,517 1,148,651 3,494,474
    4 اقامتی 195,353 238,330 290,763 354,730 1,079,176
      جمع 5,527,992 6,744,150 8,227,863 10,037,993 30,537,999

     

     

    محاسبه فاکتورهای اقتصادی

     

    جدول برآورد سود و نرخ بازده سرمایه گذاری

    ردیف شرح بدون احتساب نرخ تورم با احتساب نرخ تورم
    1 هزینه های احداث 8,894,260 11,395,734
    2 درآمدهای فروش 14,856,200 30,537,999
    3 سود حاصل از اجرا و فروش پروژه 5,961,940 19,142,265
    4 نرخ بازگشت سرمایه(ROR) 67% 68%
    5 ارزش خالص فعلی( NPV) -198,801 5,149,785
    6 نرخ بازده داخلی(IRR) 24% 52%

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    تعداد بازدید :4067
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: