• چهارشنبه،26 تیر 1398
 • ورود
 
     
   • مجتمع پزشکی طب سه

    مجتمع تجهیزات پزشکی نگاه طب3

    طرح در نگاه کلی
    محل احداث حاشیه خیابان چمران – تقاطع پاسداران
     زمان ساخت  3 سال
    هزینه های ساخت پروژه 700 میلیارد ریال با احتساب تورم
     کل درآمدهای پروژه  1447 میلیارد ریال با احتساب تورم
     (IRR ) نرخ بازده داخلی پروژه  73 درصد

     

    کاربری های پیشنهادی در طرح طبقات مساحت (متر مربع)
    پارکینگ عمومی 4- الی 2- 12225
    تجاری 1- و همکف و 1+ 11003
    انبار 2+ و 3+ 5705
    پارکینگ اختصاصی 4+ الی 6+ 7743
    مطب پزشکان 7+ الی 11+ 10595

     

     

    مزایای اصلی مجتمع تجهیزات پزشکی نگاه طب

    • موقعیت ویژه پروژه در قرار گیری در اصلی ترین شاهراه اقتصادی در زمینه توزیع تجهیزات پزشکی ·
    • و آزمایشگاهی
    • تأمین انبارهای اختصاصی و عمومی با هدف کاهشهزینه های انبارداری و حفظ امنیت با توجه به ·
    • حساسیت بالای برخی اقلام
    • کاهشهزینه های انبارداری و پارکینگ در نتیجه توجه به تأمین آنها در مجتمع ·
    • طراحی مجتمع بر اساسنیازها و ویژگی های خاصصنف و لحاظ ویژگی های فنی مورد نظر آنها در ·
    • پروژه
    • نرخ بازده 73 درصدی پروژه و امکان بهره مندی از سود 746 میلیارد ریالی ·
    • حمل تخصصی اقلام و تجهیزات حساس ·
    • حمایت کامل مدیریت شهری از پروژه در زمان صدور مجوزات لازم ·
    • امکان رفع همزمان کلیه نیازهای صنفی در محیطی مدرن و استفاده از خدمات مکمل ·
    • در نظر گرفتن شرکتهای حمل و نقل تخصصی کالاها و اقلام حساسدر مجتمع ·
    • امکان واگذاری واحدها به صنف عینک سازان

     

     موقعیت مکانی پـروژه

    • استقرار در خیابان چمران ( اصلی ترین مسیر توزیع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی) ·
    • سهولت دسترسی به شعب بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری ·
    • دسترسی به معابر اصلی و پرتردد شهری ·
    • قرارگیری در منطقه اختصاصی پخشو توزیع تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی ·
    • مجاورت با پارکینگ عمومی و ایستگاه قطار شهری میدان سراب ( حدوداً 700 متر) ·
    • نزدیکی به بیمارستانها ، آزمایشگاهها، مطب پزشکان و سایر مراکز خدمات پزشکی مهم شهر ·
    • دارای دو ممر از دو طرف خیابان ·
    • شناخته شده بودن این مکان برای خریداران بومی و غیر بومی

     

     

     ویژگی های منحصر به فرد پروژه

    • وجود بارانداز تخصصی و مناسب ویژه کالاها و اقلام حساسو سایر تجهیزات ·
    • در نظر گرفتن انبارهای متفاوت بر حسب نوع فروشتجهیزات ·
    • ایمنی کامل به خصوصبرای انبار و تجهیزات گران قیمت و شرایط مورد نیاز برای نگهداری در فضایی ·
    • با بالاترین و مدرن ترین امکانات تأسیساتی ( به جهت حساسیت بسیار زیاد برخی محصولات)
    • تهویه مناسب برای مواد شیمیایی، فیلم های رادیولوژی و ... ·
    • یخچال های مجهز برای فعالان آزمایشگاهی ·
    • آسانسورهای حمل بار، پله برقی و رمپهای متحرک ·
    • دهنه مناسب برای واحدهای تجاری، با توجه به نیاز واحدها ·
    • حضور شرکتهای تخصصی حمل و نقل تجهیزات پزشکی در مجتمع و نیازهای فنی برای حمل بار ·
    • فضای پارکینگ اختصاصی برای کارکنان و مراجعان مجتمع در 3 طبقه ·
    • در نظر گرفتن فضای پارکینگ عمومی جهت جبران بخشی از کمبود موجود در 3 طبقه ·
    • در نظر گرفتن متراژهای مورد نیاز واحدها بر اساسمطالعات میدانی صورت گرفته ·
    • در نظر گرفتن 5 طبقه مطب پزشکان در مجتمع با معماری با کیفیت که دارای ارتباط عملکردی با کاربری ·
    • فروشتجهیزات پزشکی و داروسازی و منطبق بر عملکرد اصلی خیابان چمران می باشد.


    مشخصات فـنی پـروژه

    • نما سنگ و شیشه ·
     پوششکف : سنگ و سرامیک ·
     سیستم اعلام و اطفاء حریق ·
     سیستم های صوتی و تصویری در هر طبقه ·
     BMS سیستم مدیریت هوشمند ·
     تجهیزات روشنایی اضطراری ·
     آسانسورهای مجهز ·
     پله برقی و رمپ متحرک ·
     سیستم های حرارتی و برودتی در طبقات مختلف و نیز در هر واحد ·
     سرویسهای بهداشتی مجهز در هر طبقه ·
     واحد نگهبانی متمرکز و مانیتورینگ همه طبقات به طور همزمان ·
     منابع ذخیره آب جهت آب مصرفی و آتشنشانی ·
     سیستم های هوشمند پارکینگ
    •  

      

      

     برآورد هزینه های طرح و فاز ساخت

     جدول برآورد هزینه طرح و ساخت کاربری های طرح
     ردیف
     شرح هزینه مساحت
     (مترمربع)
     هزینه واحد
     (میلیون ریال)
     کل هزینه
     (میلیون ریال)
     ملاحظات
     1 هزینه ساخت واحدهای تجاری 11,003 7.0 77.21 براساس استعلام از کارشناسان و
     بررسی پروژه های مشابه و
     شامل ساخت ابنیه، انشعابات و
     اشتراکات ، تاسیسات، آسانسور
     و پله برقی، حفاظت فیزیکی و
     امنیت
     2 هزینه ساخت مطب پزشکان 10,595 7.0 74,165.0  
     3 هزینه ساخت انبار 5,705 6.0 34,2360  
     4 هزینه ساخت پارکینگ اختصاصی 7,743 5.5 4286.5  
     5 هزینه ساخت پارکینگ عمومی 12,508 5.0 61,125.0  
       جمع کل 39869   289,121.3  

      

      برآورد هزینه های فاز ساخت

     جدول برآورد کل هزینه های پروژه
     ردیف شرح هزینه کل هزینه(میلیون
     ریال)
     درصد از
     کل
     1 هزینه تملک 171,150.0 25.7%
     2 هزینه ساخت ابنیه 289,121.3 45.9%
     3 سایر هزینه ها 157,763.9 25.1%
     5 هزینه پروانه 11,564.9 1.8%

     جمع کل 629,600.0 100%

      

      


     جدول برآورد هزینه های احداث پروژه در طول زمان با احتساب تورم
     ردیف شرح هزینه سال اول(میلیون ریال) سال دوم(میلیون ریال) سال سوم(میلیون ریال) جمع
     1  هزینه تملک  171,150  0  0  171,150
     2  هزینه ساخت واحد های تجاری 23,105 32,347  38,817  94,269
     3  هزینه ساخت واحدهای مطب 18,541  26,699  48,059 93,300
     4  هزینه ساخت انبار 8,558 14,377 19,716 42,651
     5  هزینه ساخت پارکینگ اختصاصی  12,775  15,330  24,528  52,634
     6  هزینه ساخت پارکینگ طبقاتی 18,338 22,005 35,208  75,551
     7  هزینه پروانه  157,764  0  0  157,764
     8  سایر هزینه ها  5,782 3,469 4,163 13,415
         416,016 114,233 170,499 700,747


      

     برآورد درآمدهای طرح

      

     جدول برآورد درآمدهای پروژه (براساس استعلام کارشناسان)
     ردیف نوع کاربری زیربنای مفید
     (مترمربع)
     قیمت فروش یک مترمربع
     (میلیون ریال)
     درآمدکل
     (میلیون ریال)
     1 مغازه تجاری طبقه 1-(55 % مفید) 2241.25 80 179,300.0
     2 مغازه تجاری طبقه همکف(55 % مفید) 1,905 120 228,624
     3 مغازه تجاری طبقه 1(55 % مفید) 1,905 95 180,994
     4 انبار(80% ) 4,564.0 18 82,166.4
     5 مطب پزشکان(70 % ) 7,416.5 37 274,410.5
     6 پارکینگ عمومی 12,225.0 5 61,125.0
     7 جمع     1,006,575.9

      

      

     جدول برآورد درآمدهای پروژه در طول زمان با احتساب تورم
     ردیف نوع کاربری سال اول سال دوم سال سوم جمع ملاحظات
     1 تجاری 0 143,689 701,201 844,890

      سال دوم 20%

      سال سوم 80%

     2 مطب 0 66,956 326,746 393,702

     سال دوم 20%

     سال سوم 80%

     3 انبار 0 20,045 97,820 117,865  

     سال دوم 20%

     سال سوم 80%

     4 پارکینگ طبقاتی 0 0 90,978 90,978 سال سوم 100%
       جمع 0 230,701 1,216,797 1,447,498  

      

      

     محاسبه فاکتورهای اقتصادی

      

     جدول برآورد سود و نرخ بازده سرمایه گذاری
     ردیف بدون احتساب نرخ تورم با احتساب نرخ تورم
     1 هزینه های احداث --
     2 درآمدهای فروش --
     3 سود حاصل از اجرا و فروش پروژه --
     4 نرخ بازگشت سرمایه(ROR) --
     5 ارزش خالص فعلی( NPV) --
     6 نرخ بازده داخلی(IRR) --

      

      

      

      

      

      

      

     

     

     

    تعداد بازدید :2248
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: