• سه شنبه،01 مرداد 1398
 • ورود
 
     
   • مجتمع گلستان شش
    طرح در نگاه کلی
    محل احداث خیتقاطع سعدی و امام خمینی - حدفاصل
    ابتدای سعدی و سعدی4
    زمان ساخت 3 سال
    هزینه های ساخت پروژه 337،315میلیون ریال
    کل درآمدهای پروژه 899.160میلیون ریال
    نرخ بازده داخلی پروژه % 110

     

    کاربری های پیشنهادی در طرح طبقات مساحت (متر مربع)
    انبار -1 5081.4
    پارکینگ -2,- 1 5081.4
    تجاری همکف و 1+ و 2 8130.24
    رستوران +9 1355.04

     

    مزایای اصلی مجتمع گلستان شش

    • موقعیت مناسب به جهت دسترسی به شریانهای مرکزی شهر مشهد، خطوط قطار شهری و...
    • تلفیق معماری مدرن و سنتی و استفاده از رواق در پیاده روها
    • پتانسیل اقتصادی مناسب منطقه برای احداث کاربری تجاری
    • حفظ و تقویت کارکرد فعلی خیابان سعدی در سطح شهر و فراشهر
    • کمک به بهبود وضعیت تردد سواره و پیاده
    • توجه به پیاده مداری و ایجاد دیدهای زیبا
    • خرید در مکانی مفرح و آرام
    • برخورداری از واحدهای تجاری 50 مترمربعی و 20 مترمربعی
    • برخوداری از انبار
    • تامین مکان فراغت و استراحت در قالب مجموعه رستوران های مجلل
    • تامین پارکینگ مکفی برای مجتمع و نیز
    • جبران بخشی از کمبود پارکینگ اطراف
    • بهره گیری از استاندارهای روز دنیا در
    • ساخت مجموعه ای خاص با معماریمنحصر به فرد
    • توجیه اقتصادی بسیار بالا با نرخ بازده 110 درصد برای سرمایه گذار وامکانبهره مندی از سود 561 میلیارد ریالی
    •  

    موقعیت مکانی پروژه

    • استقرار در شهرداری منطقه 8 و مجاورت شهرداری منطقه ثامن
    • دارای 43.7 متر حاشیه خیابان سعدی و 38.1 متر حاشیه خیابان امام خمینی
    • موقعیت مناسب به جهت:
    1. نزدیکی به حرم مطهر
    2. دسترسی به میدان شهدا و خیابانهای دانشگاه، چمران و امام خمینی
    3. دسترسی مناسب به خطوط 2و 3 و 4 قطار شهری مشهد در میدان شهدا در آینده
    • انطباق بر پلاک های موجود

     

    ویژگی های منحصر به فرد پروژه

    • دارای 43.7 متر حاشیه خیابان سعدی و 38.1 متر حاشیه خیابان امام خمینی
    • برخورداری از 20 واحد تجاری 50 مترمربعی در طبقه همکف و 102 واحد تجاری 20 مترمربعی در طبقه +1 و+ 2
    • کاربری تجاری مختص فروش و تعمیرات لوازم الکترونیکی و لوازم صوتی و تصویری و....
    • استقرار نمایندگی های برند ها و شرکت های داخلی و خارجی لوازم الکترونیکی و لوازم صوتی و تصویری و...
    • خالص تجاری در طبقات تجاری 60 % و مابقی مختص فضای عمومی مجتمع، راه رو، راه پله، پله برقی،
    • آسانسور و آسانسور حمل بار، سرویس های بهداشتی و ...
    • تنوع در متراژ دهنه واحدهای تجاری
    • فضای عمومی مجلل تجهیز شده با مبلمان مناسب در طبقه همکف مجتمع
    • برخورداری از 51 واحد انبار 70 مترمربعی در نیمی از طبقه 1- با توجه به نیاز مبرم واحدهای تجاری به انبار
    • خالص انبار در طبقات منفی مجتمع 70 % و مابقی مختص راه رو، راه پله، آسانسور و آسانسور حمل بار،
    • تاسیسات مجتمع و سرویس های بهداشتی
    • در نظر گرفتن شعب بانکی در طبقه همکف مجتمع
    • استفاده از رواق در طبقه همکف و اول در ترکیب با پیاده راه و ایجاد دید زیبا به خیابان سعدی از طبقات +1 و 2+ مجتمع
    • دسترسی پیاده راه در طبقات 1+ و 2+ بوسیله پله برقی بصورت مستقیم از خیابان در ورودی و خروجی پیاده راه
    • پارکینگ هوشمند طبقاتی با ظرفیت 387 خودرو سواری ورودی و خروجی مجزای پارکینگ از دو سمت مجتمع
    • برخورداری از مجموعه رستورانهای مجلل با معماری منحصر به فرد در طبقه 9+ با دید مناسب به حرم مطهر
    • رعایت عقب نشینی طرح تفصیلی ملاک عمل در حاشیه خیابان امام خمینی

    برآورد هزینه های طرح

    جدول برآورد هزینه تملک زمین طرح
    ردیف شرح هزینه مساحت
    (متر مربع)
    هزینه واحد
    (میلیون ریال)
    کل هزینه
    (میلیون ریال)
    ملاحظات
    1 خرید عرصه
    پروژه
    2,447.8 70 171,346 براساس بازدید میدانی و
    استعلام از کارشناسان محلی

     

     

    جدول برآورد هزینه پروانه ساختمانی
    ردیف شرح هزینه مساحت
    (متر مربع)
    هزینه واحد
    (میلیون ریال)
    کل هزینه
    (میلیون ریال)
    ملاحظات
    1 صدور پروانه کاربری تجاری 6,436 - - بر اساس محاسبات کارشناسان
    2 صدور پروانه کاربری انبار 5,081 -    
    3 صدور پروانه کاربری رستوران 1,355      
    4 جمع کل 12,872 8 93,000  

     

     

    جدول برآورد هزینه ساخت کاربری های طرح
    ردیف شرح هزینه مساحت
    (متر مربع)
    هزینه واحد
    (میلیون ریال)
    کل هزینه
    (میلیون ریال)
    ملاحظات
    1 هزینه ساخت واحدهای تجاری 5,081.4 8 40,651.2 براساس استعلام از کارشناسان و بررسی پروژه
    های مشابه و شامل ساخت ابنیه، انشعابات و
    اشتراکات، تاسیسات، آسانسور و پله برقی
    2 هزینه ساخت انبار 5,081.4 8 40,651.2  
    3 هزینه ساخت رستوران 1,355 8 10,840  
    4 هزینه ساخت پارکینگ 8,130.2 4.5 36,586.1  
      جمع کل 19,648   128,728.5  

     

     

    جدول برآورد کل هزینه های پروژه
    ردیف شرح هزینه مبلغ کل (میلیون ریال) درصد از کل
      آورده شهرداری    
    1 هزینه پروانه 93,000 23%
    2 هزینه تملک 171,346 43%
    3 هزینه ساخت ابنیه 128,728.5 32%
    4 سایر هزینه ها (شامل طراحی نقشه و نظارت و محوطه سازی) 5,369.9 1%
    5 جمع آورده سرمایه گذار 305,445  
    6 جمع کل سرمایه گذاری 398,444.3 100%

     

    جدول برآورد هزینه های احداث پروژه در طول زمان با احتساب تورم

    ردیف شرح هزینه سال اول سال دوم سال سوم جمع
    میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
    1 هزینه تملک 171,346 0 0 171,346
    2 هزینه ساخت واحد های تجاری 12,195 17,074 20,488 49,757
    3 هزینه ساخت اقامتی 10,163 17,074 23,415 50,651
      هزینه ساخت رستوران 2,168 4,553 7,024 13,745
      هزینه ساخت پارکینگ 9,147 15,366 21,074 45,586
      سایر هزینه ها 2,685 1,611 1,933 6,229
      جمع* 207,704 55,677 73,934 337,315

     

    برآورد درآمدهای طرح

    جدول برآورد درآمدهای پروژه (براساس استعلام کارشناسان)
    ردیف نوع کاربری زیربنای مفید
    (مترمربع)
    قیمت فروش یک مترمربع
    (میلیون ریال)
    درآمدکل
    (میلیون ریال)
    1 تجاری 3,049 150 457,326
    2 انبار 4,065 25 101,628
    3 رستوران 1,084 85 92,140
    جمع   8,198 ----- 651,094

     

    جدول برآورد درآمدهای پروژه در طول زمان با احتساب تورم
    ردیف نوع کاربری ششماهه اول ششماهه دوم ششماهه سوم جمع ملاحظات
    میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
    1 تجاری 0 192,077 428,057 380544 سال دوم 35 %، سال سوم %65
    2 اقامتی 0 0 146,344   100 % سال سوم
    3 رستوران 0 0 132,682 15612 100 % سال سوم
      جمع 0 192,077 707,083 396,156  

     

    محاسبه فاکتورهای اقتصادی

    جدول برآورد سود و نرخ بازده سرمایه گذاری
    ردیف شرح بدون احتساب نرخ تورم با احتساب نرخ تورم
    مبلغ به میلیون ریال مبلغ به میلیون ریال
    1 هزینه های احداث 305,444 337,315
    2 درآمدهای فروش 651,094 899,160
    3 سود حاصل از اجرا و فروش پروژه 345,650 561,845
    4 (ROR) نرخ بازگشت سرمایه 113% 167%
    5 ( NPV) ارزش خالص فعلی 148,258 270,073
    6 (IRR) نرخ بازده داخلی 75% 110%

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    تعداد بازدید :2005
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: