• چهارشنبه،26 تیر 1398
 • ورود
 
     
   • مجتمع گلستان پنج
    طرح در نگاه کلی
    محل احداث خیابان سعدی حدفاصل سعدی 4 , 6
    زمان ساخت 2 سال
    هزینه های ساخت پروژه 199,576میلیون ریال
    کل درآمدهای پروژه 396,156میلیون ریال
    نرخ بازده داخلی پروژه % 48

     

    کاربری های پیشنهادی در طرح طبقات مساحت (متر مربع)
    انبار -1 628
    پارکینگ -2,- 1 1884
    تجاری همکف و 1+ و 2 3768

     

    مزایای اصلی مجتمع گلستان پنج

    • موقعیت مناسب به جهت دسترسی به شریانهای مرکزی شهر مشهد، خطوط قطار شهری و...
    • تلفیق معماری مدرن و سنتی و استفاده از رواق در پیاده روها
    • پتانسیل اقتصادی مناسب منطقه برای احداث کاربری تجاری
    • حفظ و تقویت کارکرد فعلی خیابان سعدی در سطح شهر و فراشهر
    • کمک به بهبود وضعیت تردد سواره و پیاده
    • توجه به پیاده مداری و ایجاد دیدهای زیبا
    • خرید در مکانی مفرح و آرام
    • برخورداری از واحدهای تجاری 50 مترمربعی و 20 مترمربعی
    • برخوداری از انبار
    • تامین پارکینگ مکفی جهت استفاده کارکنان و مراجعان
    • بهره گیری از استاندارهای روز دنیا در ساخت مجموعه ای خاص با معماری منحصر به فرد
    • توجیه اقتصادی بسیار بالا با نرخ بازده 48 درصد برای سرمایه گذار وامکان بهره مندی از سود196 میلیارد ریالی

     

    موقعیت مکانی پروژه

    • استقرار در شهرداری منطقه 8 و مجاورت شهرداری منطقه ثامن
    • دارای 41 متر حاشیه خیابان سعدی
    • موقعیت مناسب به جهت:
    1. نزدیکی به حرم مطهر
    2. دسترسی به میدان شهدا و خیابانهای دانشگاه، چمران و امام خمینی 
    3.  دسترسی مناسب به خطوط 2 ,3 و 4 قطار شهری مشهد در میدان شهدا در آینده
    • انطباق بر پلاک های موجود

     

    ویژگی های منحصر به فرد پروژه

    • دارای 41 متر بر در حاشیه خیابان سعدی
    • برخورداری از 15 واحد تجاری 50 مترمربعی در طبقه همکف و 75 واحد تجاری 20 مترمربعی در طبقه  +1 و +2
    • کاربری تجاری مختص فروش و تعمیرات لوازم الکترونیکی و لوازم صوتی و تصویری و....
    • استقرار نمایندگی های برند ها و شرکت های داخلی و خارجی لوازم الکترونیکی و لوازم صوتی و تصویری و...
    • خالص تجاری در طبقات تجاری 60 % و مابقی مختص فضای عمومی مجتمع، راه رو، راه پله، پله برقی،آسانسور و آسانسور حمل بار، سرویس های بهداشتی و ...
    • فضای عمومی مجلل تجهیز شده با مبلمان مناسب در طبقه همکف مجتمع
    • برخورداری از 9 واحد انبار 50 مترمربعی در نیمی از طبقه 1- با توجه به نیاز مبرم واحدهای تجاری به انبار
    • خالص انبار در طبقات منفی مجتمع 70 % و مابقی مختص راه رو، راه پله، آسانسور و آسانسور حمل بار،
    • تاسیسات مجتمع و سرویس های بهداشتی
    • تنوع در متراژ دهنه واحدهای تجاری
    • در نظر گرفتن شعب بانکی در طبقه همکف مجتمع
    • استفاده از رواق در طبقه همکف و اول در ترکیب با پیاده راه و ایجاد دید زیبا به خیابان سعدی از طبقات +1 و 2+ مجتمع
    • دسترسی پیاده راه در طبقات 1+ و 2+ بوسیله پله برقی بصورت مستقیم از خیابان در ورودی و خروجی پیاده راه
    • پارکینگ هوشمند زیر سطحی با ظرفیت 90 خودرو سواری مختص کارکنان و مراجعان به مجتمع
    • ورودی و خروجی مجزای پارکینگ از دو سمت مجتمع

    برآورد هزینه های طرح

    جدول برآورد هزینه تملک زمین طرح
    ردیف شرح هزینه مساحت
    (متر مربع)
    هزینه واحد
    (میلیون ریال)
    کل هزینه
    (میلیون ریال)
    ملاحظات
    1 خرید عرصه
    پروژه
    1,548.3 60 92,898 براساس بازدید میدانی و
    استعلام از کارشناسان محلی

     

     

    جدول برآورد هزینه پروانه ساختمانی
    ردیف شرح هزینه مساحت
    (متر مربع)
    هزینه واحد
    (میلیون ریال)
    کل هزینه
    (میلیون ریال)
    ملاحظات
    1 صدور پروانه کاربری تجاری 3,768 - - بر اساس محاسبات کارشناسان
    2 صدور پروانه انبار 628 - - -
    3 جمع کل 4,396 12.51 55,000  

     

     

    جدول برآورد هزینه ساخت کاربری های طرح
    ردیف شرح هزینه مساحت
    (متر مربع)
    هزینه واحد
    (میلیون ریال)
    کل هزینه
    (میلیون ریال)
    ملاحظات
    1 هزینه ساخت واحدهای تجاری 3,768 7.5 28,260 براساس استعلام از کارشناسان و بررسی پروژه
    های مشابه و شامل ساخت ابنیه، انشعابات و
    اشتراکات، تاسیسات، آسانسور و پله برقی
    2 هزینه ساخت انبار 628 5.0 3,140  
    3 هزینه ساخت پارکینگ 1,884 4.5 8,478  
      جمع کل 6,280   39,878  

     

     

    جدول برآورد کل هزینه های پروژه
    ردیف شرح هزینه مبلغ کل (میلیون ریال) درصد از کل
    1 هزینه پروانه 55,000 29.0%
    2 هزینه تملک 92,898 49.0%
    3 هزینه ساخت ابنیه 39,878 21.0%
    4 سایر هزینه ها (شامل طراحی نقشه و نظارت و محوطه سازی) 1,781 0.9%
      جمع کل 189,557 100%

     

    جدول برآورد هزینه های احداث پروژه در طول زمان با احتساب تورم

    ردیف شرح هزینه ششماهه اول ششماهه دوم ششماهه سوم ششماهه چهارم جمع
    میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
    1 هزینه تملک 92,898 0 0 0 92,898
    2 هزینه ساخت واحدهای تجاری 5,652 7,772 10,258 9,404 33,085
    3 هزینه ساخت انبار 628 691 950 1,463 3,731
    4 هزینه ساخت پارکینگ 1,696 1,865 2,565 3,949 10,075
      هزینه پروانه 27,500 30,250 0 0 57,750
    5 سایر هزینه ها 534 490 539 474 2,037
      جمع* 128,908 41,067 14,312 15,290 199,576

     

    برآورد درآمدهای طرح

    جدول برآورد درآمدهای پروژه (براساس استعلام کارشناسان)
    ردیف نوع کاربری زیربنای مفید
    (مترمربع)
    قیمت فروش یک مترمربع
    (میلیون ریال)
    درآمدکل
    (میلیون ریال)
    1 مغازه تجاری 2,449 125 306,125
    2 انبار 502 25 12,550
    جمع   2,952 ----- 318,675

     

    جدول برآورد درآمدهای پروژه در طول زمان با احتساب تورم

    جدول برآورد درآمدهای پروژه در طول زمان با احتساب تورم
    ردیف نوع کاربری ششماهه اول ششماهه دوم ششماهه سوم ششماهه چهارم جمع
    میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
    1 واحدهای تجاری 0 84191 92610 203743 380544
    2 انبار تجاری 0 3454 3799 8359 15612
    3 جمع 0 87645 96410 212102 396,156

     

    محاسبه فاکتورهای اقتصادی

    جدول برآورد سود و نرخ بازده سرمایه گذاری
    ردیف شرح بدون احتساب نرخ تورم با احتساب نرخ تورم
    مبلغ به میلیون ریال مبلغ به میلیون ریال
    1 هزینه های احداث 189,557 199,577
    2 درآمدهای فروش 318,710 396,157
    3 سود حاصل از اجرا و فروش پروژه 129,153 196,580
    4 (ROR) نرخ بازگشت سرمایه 68% 98%
    5 ( NPV) ارزش خالص فعلی 65,250 111,346
    6 (IRR) نرخ بازده داخلی 35% 48%

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    تعداد بازدید :1806
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: