• سه شنبه،01 مرداد 1398
 • ورود
 
     
   • مجتمع گلستان سه
    طرح در نگاه کلی
    خیابان سعدی نبش سعدی 10 محل احداث
    2 سال زمان ساخت
    99,840میلیون ریال هزینه های ساخت پروژه
    202,107میلیون ریال کل درآمدهای پروژه
    % 48 نرخ بازده داخلی پروژه

     

    مساحت (متر مربع) طبقات کاربری های پیشنهادی در طرح
    345.95 -1 انبار
    1037.85 -2,- 1 پارکینگ
    2075.7 همکف و 1+ و 2 تجاری

     

    مزایای اصلی مجتمع گلستان یک

    • موقعیت مناسب به جهت دسترسی به شریانهای مرکزی شهر مشهد، خطوط قطار شهری و...
    • تلفیق معماری مدرن و سنتی و استفاده از رواق در پیاده روها
    • پتانسیل اقتصادی مناسب منطقه برای احداث کاربری تجاری
    • حفظ و تقویت کارکرد فعلی خیابان سعدی در سطح شهر و فراشهر
    • کمک به بهبود وضعیت تردد سواره و پیاده
    • توجه به پیاده مداری و ایجاد دیدهای زیبا
    • خرید در مکانی مفرح و آرام
    • برخورداری از واحدهای تجاری 50 مترمربعی و 20 مترمربعی
    • برخوداری از انبار
    • تامین پارکینگ مجتمع و جبران بخشی از کمبود پارکینگ موجود
    • بهره گیری از استاندارهای روز دنیا در ساخت مجموعه ای خاص با معماری منحصر به فرد
    • حفظ پاساژ مهناز در مجاورت مجتمع
    • توجیه اقتصادی مناسب با نرخ بازده 48 درصد برای سرمایه گذار وامکان بهره مندی از سود 102 میلیارد ریالی 

     

    موقعیت مکانی پروژه

    • استقرار در شهرداری منطقه 8 و مجاورت شهرداری منطقه ثامن
    • دارای 21.3 متر حاشیه خیابان سعدی
    • موقعیت مناسب به جهت:
    1. نزدیکی به حرم مطهر
    2. دسترسی به میدان شهدا و خیابانهای دانشگاه، چمران و امام خمینی
    3. دسترسی به خطوط 2 و3 و 4 قطار شهری مشهد در میدان شهدا در آینده
    • انطباق بر پلاک های موجود

     

     

    ویژگی های منحصر به فرد پروژه

    • ارای 21.3 متر بر در حاشیه خیابان سعدی
    • + برخورداری از 8 واحد تجاری 50 مترمربعی در طبقه همکف و 42 واحد تجاری 20 مترمربعی در طبقه 1 + و 2
    • کاربری تجاری مختص فروش و تعمیرات لوازم الکترونیکی و لوازم صوتی و تصویری و....
    • استقرار نمایندگی های برند ها و شرکت های داخلی و خارجی لوازم الکترونیکی و لوازم صوتی و تصویری و...
    • خالص تجاری در طبقات تجاری 60 % و مابقی مختص فضای عمومی مجتمع، راه رو، راه پله، پله برقی،
    • آسانسور و آسانسور حمل بار، سرویس های بهداشتی و ...
    • فضای عمومی مجلل تجهیز شده با مبلمان مناسب در طبقه همکف مجتمع
    • برخورداری از 5 واحد انبار 50 مترمربعی در نیمی از طبقه 1- با توجه به نیاز مبرم واحدهای تجاری به انبار
    • خالص انبار در طبقات منفی مجتمع 70 % و مابقی مختص راه رو، راه پله، آسانسور و آسانسور حمل بار،
    • تاسیسات مجتمع و سرویس های بهداشتی
    • تنوع در متراژ دهنه واحدهای تجاری
    • در نظر گرفتن شعب بانکی در طبقه همکف مجتمع
    • استفاده از رواق در طبقه همکف و اول در ترکیب با پیاده راه و ایجاد دید زیبا به خیابان سعدی از طبقات +1 و 2+ مجتمع
    • دسترسی پیاده راه در طبقات 1+ و 2+ بوسیله پله برقی بصورت مستقیم از خیابان در ورودی و خروجی پیاده راه
    • پارکینگ هوشمند زیر سطحی با ظرفیت 50 خودرو سواری مختص کارکنان و مراجعان به مجتمع

     

    برآورد هزینه های طرح

    جدول برآورد هزینه تملک زمین طرح
    ردیف شرح هزینه مساحت
    (متر مربع)
    هزینه واحد
    (میلیون ریال)
    کل هزینه
    (میلیون ریال)
    ملاحظات
    1 خرید عرصه
    پروژه
    829 70 58,030 براساس بازدید میدانی و
    استعلام از کارشناسان محلی

     

     

    جدول برآورد هزینه پروانه ساختمانی
    ردیف شرح هزینه مساحت
    (متر مربع)
    هزینه واحد
    (میلیون ریال)
    کل هزینه
    (میلیون ریال)
    ملاحظات
    1 صدور پروانه کاربری تجاری 2,075.7 - - بر اساس محاسبات کارشناسان
    2 صدور پروانه انبار 346 - - -
    3 جمع کل 2,421.7 5.91 14,300  

     

     

    جدول برآورد هزینه ساخت کاربری های طرح
    ردیف شرح هزینه مساحت
    (متر مربع)
    هزینه واحد
    (میلیون ریال)
    کل هزینه
    (میلیون ریال)
    ملاحظات
    1 هزینه ساخت واحدهای تجاری 2,075.7 7.5 15,567.7 براساس استعلام از کارشناسان و بررسی
    پروژه های مشابه و شامل ساخت ابنیه،
    انشعابات و اشتراکات ، تاسیسات، آسانسور
    و پله برقی، حفاظت فیزیکی و امنیت
    2 هزینه ساخت انبار 346 5.0 1,730  
    3 هزینه ساخت پارکینگ 1,038 4.5 4,671  
      جمع کل 3,459.7   21,968.7  

     

     

    جدول برآورد کل هزینه های پروژه
    ردیف شرح هزینه مبلغ کل (میلیون ریال) درصد از کل
    1 هزینه پروانه 58,030 60.9%
    2 هزینه تملک 21,968.7 23.1%
    3 هزینه ساخت ابنیه 14,300 15%
    4 سایر هزینه ها (شامل طراحی نقشه و نظارت و محوطه سازی) 933 1%
      جمع کل 95,231.7 100%

     

    جدول برآورد هزینه های احداث پروژه در طول زمان با احتساب تورم
    ردیف شرح هزینه ششماهه اول ششماهه دوم ششماهه سوم ششماهه چهارم جمع
    میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
    1 هزینه تملک 58,037 0 0 0 58,037
    2 هزینه ساخت واحدهای تجاری 3,114 4,281 5,651 5,180 18,226
    3 هزینه ساخت انبار 432 381 523 691 2,027
    4 هزینه ساخت پارکینگ 1,168 1,027 1,413 1,865 5,473
      هزینه پروانه 7,150 7,865 0 0 15,015
    5 سایر هزینه ها 280 308 226 248 1,062
      جمع* 70,181 13,862 7,813 7,984 99,840

     

    برآورد درآمدهای طرح

    جدول برآورد درآمدهای پروژه (براساس استعلام کارشناسان)
    ردیف نوع کاربری زیربنای مفید
    (مترمربع)
    قیمت فروش یک مترمربع
    (میلیون ریال)
    درآمدکل
    (میلیون ریال)
    1 مغازه تجاری 1,245 125 155,678
    2 انبار 277 25 6,919
    جمع   1,522 ----- 162,597

     

     

    جدول برآورد درآمدهای پروژه در طی زمان
    ردیف نوع کاربری ششماهه اول ششماهه دوم ششماهه سوم ششماهه چهارم جمع
    میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
    1 واحدهای تجاری 0 42811 47092 103603 193507
    2 انبار تجاری 0 1903 2093 4605 8600
    3 جمع 0 44714 49185 108208 202107

     

    محاسبه فاکتورهای اقتصادی

    جدول برآورد سود و نرخ بازده سرمایه گذاری
    ردیف شرح بدون احتساب نرخ تورم با احتساب نرخ تورم
    مبلغ به میلیون ریال مبلغ به میلیون ریال
    1 هزینه های احداث 95,238 99,840
    2 درآمدهای فروش 162,597 202,107
    3 سود حاصل از اجرا و فروش پروژه 67,358 102,267
    4 (ROR) نرخ بازگشت سرمایه 71% 102%
    5 ( NPV) ارزش خالص فعلی 34,141 58,08
    6 (IRR) نرخ بازده داخلی 35% 48%

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    تعداد بازدید :2101
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: