• سه شنبه،01 مرداد 1398
 • ورود
 
     
   • مجتمع گلستان دو
    طرح در نگاه کلی
    خیابان سعدی حد فاصل سعدی 14 و 16 محل احداث
    2 سال زمان ساخت
    447,269میلیون ریال هزینه های ساخت پروژه
    920,685میلیون ریال کل درآمدهای پروژه
    % 50 نرخ بازده داخلی پروژه

     

    مساحت (متر مربع) طبقات کاربری های پیشنهادی در طرح
    13996.8 -1 انبار
    13996.8 -2,- 1 پارکینگ
    21461.76 همکف و 1+ و 2 تجاری

     

    مزایای اصلی مجتمع گلستان یک

    • موقعیت مناسب به جهت دسترسی به شریانهای مرکزی شهر مشهد، خطوط قطار شهری و...
    • تلفیق معماری مدرن و سنتی و استفاده از رواق در پیاده روها
    • پتانسیل اقتصادی مناسب منطقه برای احداث کاربری تجاری
    • حفظ و تقویت کارکرد فعلی خیابان سعدی در سطح شهر و فراشهر
    • کمک به بهبود وضعیت تردد سواره و پیاده
    • توجه به پیاده مداری و ایجاد دیدهای زیبا
    • خرید در مکانی مفرح و آرام
    • برخورداری از واحدهای تجاری 50 مترمربعی و 20 مترمربعی
    • برخوداری از انبار
    • تامین پارکینگ مجتمع و جبران بخشی از کمبود پارکینگ موجود
    • بهره گیری از استاندارهای روز دنیا در ساخت مجموعه ای خاص با معماری منحصر به فرد
    • توجیه اقتصادی بسیار بالا با نرخ بازده 50 درصد برای سرمایه گذار وامکان بهره مندی از سود
    • 473 میلیارد ریالی

     

    موقعیت مکانی پروژه

    • ااستقرار در شهرداری منطقه 8 و مجاورت شهرداری منطقه ثامن
    • دارای 62.7 متر حاشیه خیابان سعدی
    • موقعیت مناسب به جهت:
    • نزدیکی به حرم مطهر
    • دسترسی به میدان شهدا و خیابانهای دانشگاه، چمران و امام خمینی
    • 3 و 4 قطار شهری مشهد در میدان شهدا در آینده ، دسترسی مناسب به خطوط 2
    • انطباق بر پلاک های موجود
    •  

     

    ویژگی های منحصر به فرد پروژه

    • دارای 62.7 متر بر در حاشیه خیابان سعدی
    • ورودی و خروجی مجزای پارکینگ از دو سمت مجتمع
    • برخورداری از 35 واحد تجاری 50 مترمربعی در طبقه همکف و 175 واحد تجاری 20 مترمربعی در طبقه
    • + +1 و 2
    • کاربری تجاری مختص فروش و تعمیرات لوازم الکترونیکی و لوازم صوتی و تصویری و....
    • استقرار نمایندگی های برند ها و شرکت های داخلی و خارجی لوازم الکترونیکی و لوازم صوتی و تصویری و...
    • خالص تجاری در طبقات تجاری 60 % و مابقی مختص فضای عمومی مجتمع، راه رو، راه پله، پله برقی،
    • آسانسور و آسانسور حمل بار، سرویس های بهداشتی و ...
    • فضای عمومی مجلل تجهیز شده با مبلمان مناسب در طبقه همکف مجتمع
    • برخورداری از 15 واحد انبار 70 مترمربعی در نیمی از طبقه 1- با توجه به نیاز مبرم واحدهای تجاری به انبار
    • خالص انبار در طبقات منفی مجتمع 70 % و مابقی مختص راه رو، راه پله، آسانسور و آسانسور حمل بار، تاسیسات مجتمع و سرویس های بهداشتی
    • تنوع در متراژ دهنه واحدهای تجاری
    • در نظر گرفتن شعب بانکی در طبقه همکف مجتمع
    • استفاده از رواق در طبقه همکف و اول در ترکیب با پیاده راه و ایجاد دید زیبا به خیابان سعدی از طبقات +1 و 2+ مجتمع
    • دسترسی پیاده راه در طبقات 1+ و 2+ بوسیله پله برقی بصورت مستقیم از خیابان در ورودی و خروجی پیاده راه
    • پارکینگ هوشمند زیر سطحی با ظرفیت 208 خودرو سواری مختص کارکنان و مراجعان به مجتمع 

     

    برآورد هزینه های طرح

    جدول برآورد هزینه تملک زمین طرح
    ردیف شرح هزینه مساحت
    (متر مربع)
    هزینه واحد
    (میلیون ریال)
    کل هزینه
    (میلیون ریال)
    ملاحظات
    1 خرید عرصه
    پروژه
    3,429.4 70 240,058 براساس بازدید میدانی و
    استعلام از کارشناسان محلی

     

     

    جدول برآورد هزینه پروانه ساختمانی
    ردیف شرح هزینه مساحت
    (متر مربع)
    هزینه واحد
    (میلیون ریال)
    کل هزینه
    (میلیون ریال)
    ملاحظات
    1 صدور پروانه کاربری تجاری 8,757 - - بر اساس محاسبات کارشناسان
    2 صدور پروانه انبار 1,459.5 - - -
    3 جمع کل 10,216.5 8.73 89,200  

     

     

    جدول برآورد هزینه ساخت کاربری های طرح
    ردیف شرح هزینه مساحت
    (متر مربع)
    هزینه واحد
    (میلیون ریال)
    کل هزینه
    (میلیون ریال)
    ملاحظات
    1 هزینه ساخت واحدهای تجاری 8,757 7.5 65,677.5 براساس استعلام از کارشناسان و بررسی پروژه
    های مشابه و شامل ساخت ابنیه، انشعابات و
    اشتراکات، تاسیسات، آسانسور و پله برقی
    2 هزینه ساخت انبار 1,459.5 5.0 7,297.5  
    3 هزینه ساخت پارکینگ 4,378.5 4.5 19,703.3  
      جمع کل 14,595   92,678.3  

     

     

    جدول برآورد کل هزینه های پروژه
    ردیف شرح هزینه مبلغ کل (میلیون ریال) درصد از کل
    1 هزینه پروانه 89,200 20.9%
    2 هزینه تملک 240,058 56.3%
    3 هزینه ساخت ابنیه 92,678.3 21.7%
    4 سایر هزینه ها (شامل طراحی نقشه و نظارت و محوطه سازی) 4,378 1.0%
      جمع کل 426,314.3 100%

     

     

    جدول برآورد هزینه های احداث پروژه در طول زمان با احتساب تورم

    ردیف شرح هزینه ششماهه اول ششماهه دوم ششماهه سوم ششماهه چهارم جمع
    میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
    1 هزینه تملک 240,058 0 0 0 240,058
    2 هزینه ساخت واحدهای تجاری 13,136 18,061 23,841 21,854 76,892
    3 هزینه ساخت انبار 1,460 2,007 2,207 2,914 8,588
    4 هزینه ساخت پارکینگ 4,926 4,335 5,960 7,868 23,088
      هزینه پروانه 44,600 49,060 0 0 93,660
    5 سایر هزینه ها 1,313 1,445 1,060 1,165 4,983
      جمع* 305,492 74,908 33,068 33,801 447,269

     

    برآورد درآمدهای طرح

    جدول برآورد درآمدهای پروژه (براساس استعلام کارشناسان)
    ردیف نوع کاربری زیربنای مفید
    (مترمربع)
    قیمت فروش یک مترمربع
    (میلیون ریال)
    درآمدکل
    (میلیون ریال)
    1 مغازه تجاری 5,692 125 711,500
    2 انبار 1,168 25 29,200
    جمع   6,860 ----- 740,700

     

    جدول برآورد درآمدهای پروژه در طول زمان با احتساب تورم

    جدول برآورد درآمدهای پروژه در طول زمان با احتساب تورم
    ردیف نوع کاربری ششماهه اول ششماهه دوم ششماهه سوم ششماهه چهارم جمع
    میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
    1 واحدهای تجاری 0 195664 215231 473507 884402
    2 انبار تجاری 0 8027 8830 19426 36283
    3 جمع 0 203691 224061 492933 920685

     

    محاسبه فاکتورهای اقتصادی

    جدول برآورد سود و نرخ بازده سرمایه گذاری
    ردیف شرح بدون احتساب نرخ تورم با احتساب نرخ تورم
    مبلغ به میلیون ریال مبلغ به میلیون ریال
    1 هزینه های احداث 426,314 447,269
    2 درآمدهای فروش 740,696 920,685
    3 سود حاصل از اجرا و فروش پروژه 314,382 473,416
    4 (ROR) نرخ بازگشت سرمایه 74% 106%
    5 ( NPV) ارزش خالص فعلی 70,893 148,554
    6 (IRR) نرخ بازده داخلی 37% 50%

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    تعداد بازدید :2217
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: