• سه شنبه،01 مرداد 1398
 • ورود
 
     
   • مجموعه ورزشی شیرین

    طرح در نگاه کلی
    شهرک شیرین، حاشیه ریل راه آهن محل احداث
    1 سال زمان ساخت
    6,768 میلیون ریال خالص ارزش فعلی
    5 سال دوره بازگشت سرمایه
    % 39.5 نرخ بازده داخلی پروژه

     

    مساحت (متر مربع) کاربری های پیشنهادی در طرح
    850 سالن ورزشی چند منظوره
    962 ورزشی روباز (خالص)
    831 پارکینگ

     

    مزایای اصلی مجتمع تجاری - تفریحی شیرین

    استقرار در منطقه ای با تقاضای بالای کاربری ورزشی (تنها زمین ورزشی شهرک شیرین)
     

    جبران بخشی از کمبود موجود در شهرداری منطقه 6
    طراحی مجموعه ورزشی بر اساس نیاز متقاضیان و با رعایت ابعاد استاندارد در دو بخش روباز و
    سرپوشیده
    در نظر گرفتن انبار، سکوی تماشاچیان، دفتر مدیریت و سرویس های بهداشتی در سالن
    در نظر گرفتن پارکینگ اختصاصی مجموعه ورزشی
    مالکیت شهرداری بر پلاک مورد نظر
    درختکاری در فضای باز مجموعه
    حمایت کامل مدیریت شهری از پروژه در زمان صدور مجوزات لازم

     

    موقعیت مکانی پروژه

    • استقرار در شهرداری منطقه 6 ، منتهی الیه شرقی شهرک شیرین
    • مجاورت ریل راه آهن
    • سهولت دسترسی به بزرگراه غدیر
    • مجاورت بافت مسکونی و سازگاری با این کاربری
    • عدم وجود کاربری مشابه و نیاز مبرم به این کاربری

     

    ویژگی های منحصر به فرد پروژه

    • دارای دو بخش روباز و سرپوشیده
    • سالن مجهز با ارتفاع 9 متر و ابعاد استاندارد زمین های ورزشی (والیبال و بسکتبال استاندارد)
    • سالن چند منظوره که شامل زمین های فوتسال، هندبال، بسکتبال و والیبال است
    • کفپوش استاندارد زمین ورزشی در سالن
    • سالن دارای ورودی 4 متری بوده و نیز از خروجی اضطراری نیز برخودار است.
    • یک قطعه زمین فوتبال، یک قطعه زمین والیبال با رعایت حریم آنها در قسمت روباز
    • استفاده از فنس در دور مجموعه به منظور افزایش نظارت اجتماعی
    • قابلیت برگزاری مسابقات با توجه به رعایت ابعاد استاندارد
    • دارا ی جایگاه تماشاگران، انبار، دفتر مدیریت و سرویس های بهداشتی
    • دسترسی سرویس های بهداشتی از داخل سالن و نیز زمین های ورزشی روباز
    • برخورداری از مبلمان مناسب (صندلی، نیمکت، آبخوری و ...) جهت استراحت و تماشا و نیز
    • تجهیزات روشنایی شب در هر دو قسمت روباز و سرپوشیده
    • استفاده از فضای سبز و درختکاری در فضای باز مجموعه
    • برخورداری سالن از تجهیزات گرمایشی و سرمایشی

     

    برآورد هزینه های فاز ساخت

    جدول برآورد هزینه ساخت کاربری ها
    ردیف شرح هزینه مساحت
    (متر مربع)
    کل هزینه
    (میلیون ریال)
    هزینه واحد
    (میلیون ریال)
    1 هزینه ساخت زمین ورزشی روباز 962 962 1.0
    2 هزینه ساخت سوله ورزشی 840 3,528 4.2
    3 هزینه ساخت پارکینگ 831 831 1.0
      جمع کل هزینه ساخت ابنیه 2,633 5,321  

     

    جدول برآورد کل هزینه های فاز ساخت
    ردیف شرح هزینه هزینه کل (میلیون ریال) درصد از کل
    1 هزینه تملک زمین 12,338 63.7%
    2 هزینه صدور پروانه 1,000 5.2%
    3 هزینه ساخت ابنیه 5,321 27.5%
    4 سایر هزینه ها (شامل طراحی نقشه و
    نظارت و محوطه سازی)
    703 3.6%
      جمع کل آورده های سرمایه گذاری 19,361 100%

     

    برآورد درآمدها و هزینه های فاز بهره برداری

    جدول برآورد درآمدهای خالص فاز بهره برداری
    نوع کاربری تعداد قیمت هر واحد
    (میلیون ریال)
    درآمدکل
    (میلیون ریال)
    ملاحظات
    درآمد خالص فضای سوله ورزشی 1 0.3 720 8 جلسه در روز * 300 روز در سال
    درآمد خالص فضای باز ورزشی 2 0.1 300 5 300 جلسه در روز * 300 روز در سال
    جمع     1020  

     

     

    جدول فاکتورهای اقتصادی
    شرح شاخص مالی واحد مقدار/ارزش معیار تصمیم گیری
    نرخ بازده داخلی درصد %39.5 IRR>MARR
    دوره بازگشت سرمایه سال 5 رجحان سرمایه گذار
    بازده بهره برداری میلیون ریال 85,876 رجحان سرمایه گذار
    خالص ارزش فعلی میلیون ریال 6,768 NPV> 0

     

    تحلیل مالی پروژه از دیدگاه شهرداری

     

    جدول فاکتورهای اقتصادی
    شرح شاخص مالی واحد مقدار/ارزش معیار تصمیم گیری
    نرخ بازده داخلی درصد %17.4 IRR<MARR
    دوره بازگشت سرمایه سال 7 رجحان سرمایه گذار
    بازده بهره برداری میلیون ریال 577,078 رجحان سرمایه گذار
    خالص ارزش فعلی میلیون ریال -33,142 NPV<0

     

     

     

     

    تعداد بازدید :2600
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: