• یکشنبه،27 مرداد 1398
 • ورود
 
     
   • وظایف مدیریت برنامه ریزی و نظارت بر امور اقتصادی

    وظایف مدیریت برنامه ریزی و نظارت بر امور اقتصادی:

    تدوین اهداف، مأموریتها و استراتژی های شهرداری مشهد در حوزه سرمایه گذاری شهری و به هنگام نمودن آنها
    برنامه ریزی به منظور ترویج سرمایه گذاری ومشارکت در پروژه های شهری
    تدوین برنامه نظری ومدل پشتیبانی مدیریت شهری در توسعه سرمایه گذاری و رونق اقتصادی در شهر
    تولید اطلاعات و تحلیل آثار تصمیمات مدیریت شهری در بخشهای مختلف بر اقتصاد شهری
    تدوین و طراحی روشهای تأمین مالی پروژه ها در دوران ساخت و بهره برداری آنها
    تبیین چشم انداز کلان معاونت اقتصادی و تدوین نقشه راه در جهت تولید ثروت و توسعه
    برنامه ریزی و طراحی مدلهای مدیریت اقتصادی زمین و مسکن
    تشکیل اتاق فکر نخبگان سرمایه گذاری و کمیسیون های موضوعی برای تبدیل سطوح استراتژیک به سطوح عملیاتی
    ایجاد بانکهای اطلاعاتی ویژه در حوزه های مرتبط و کلیدی وفعال در زمینه های اقتصاد شهری
    انجام مطالعات بازار برای پروژه های سرمایه گذاری و مشارکت به منظور هدفمندی و سازماندهی اقتصادی شهری
    انجام مطالعات اجتماعی و اقتصادی و تدوین اهداف و راهبردی کلان و برنامه ریزی کوتاه و میان و بلند مدت جهت مدیریت صحیح و اصولی اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم شهر.

    تعداد بازدید :3924
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: