• یکشنبه،27 مرداد 1398
 • ورود
 
     
   • وظایف مدیریت سرمایه گذاری و مشارکتها

    وظایف مدیریت سرمایه گذاری و مشارکتها

    هدایت و بکارگیری سرمایه های بخش خصوصی با هدف تأمین منابع پایدار برای توسعه همه جانبه و موزون زیر ساختهای شهری( در حیطه مأموریت شهرداری)
    گسترش و ارتقاء خدمات به شهروندان و زائرین
    لزوم تهیه طرح جامع سرمایه گذاری شهر مشهد مبتنی بر نیازهای مختلف ساکنین و زائرین و منطبق بر سند چشم انداز 1404
    طراحی فرایند کامل مشارکت در پروژه های شهری توسط بخش خصوصی
    طراحی سازمان اجرائی مناسب برای پیگیری و طی نمودن تمامی مراحل مربوط به فرآیند مشارکت بصورت منسجم و زمانبندی تعیین شده و پشتیبانی کامل از سرمایه گذاران
    تلاش در جهت تحقق اهداف کوتاه مدت و بلند مدت شهرداری برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی به منظور اجرای پروژه های مشارکتی
     

    تعداد بازدید :4642
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: