• دوشنبه،28 مرداد 1398
 • ورود
 
     
   • وظایف مدیریت بازاریابی و بهره بهرداری

    وظایف مدیریت بازاریابی و بهره بهرداری

    هدایت و بکارگیری روشهای نوین جهت فروش محصولات تولیدی از محل اوراق مشارکت و پروژه های مشارکتی
    سازماندهی و مدیریت مالی بر منابع و سرمایه های غیر نقدی شهرداری و گردش فعال و مولد آنها
    برنامه ریزی به منظور جذب منابع مردمی و دولتی در قالب اوراق مشارکت و صکوک و تسهیلات بانکی و اعتبارات دولتی برای تسریع در انجام پروژه های توسعه شهری
    راه اندازی و مدیریت و استفاده از ظرفیت تالارهای بورس برای گردش شفاف سرمایه های غیر نقدی شهرداری با استفاده از توان بخش خصوصی
     

    تعداد بازدید :3304
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: