• یکشنبه،27 مرداد 1398
 • ورود
 
     
   • معرفی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد

     

    معاونت اقتصادی شهرداری مشهد، سازمانی است که بر اساس مفاد ماده 54 قانون شهرداریها در سال 1391 خورشیدی تأسیس شد و مسئولیت تامین منابع مالی جهت اجرای پروژه های توسعه و عمران شهری شهر مشهد را به عهده دارد.

    سطح سازمانی

     سطح مدیریتی این حوزه، معاون شهردار تعیین شده و به عنوان سازمانی در سلسله مراتب تشکیلاتی زیر نظر شهردار فعالیت می نماید.

     تشکیلات سازمانی

     این سازمان با پنج مدیریت و یک سازمان با عناوین زیر در ساختار تشکیلاتی حوزه شهردار فعالیت می نماید:
    الف- مدیریت سرمایه گذاری و مشارکتها
    ب- مدیریت بازاریابی و بهره برداری
    ج- مدیریت اداری و مالی و پشتیبانید- مدیریت برنامه ریزی و نظارت بر امور اقتصادی
    هـ - مدیریت املاک و مستغلات
    و - سازمان زمین و مسکن

    شرح وظایف و مأموریت سازمان

    •  تولید ثروت و کمک به توسعه شهری و تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرداری
    •  گردش سرمایه و ایجاد ارزش افزوده بجای تکیه بر وجوه نقد 
    • بودجه نویسی تعهدی متکی بر سرمایه گذاری مشارکتی، اعتبارات، اوراق مشارکت، اوراق صکوک
    •  استقرار حسابداری تعهدی با تراز مالی (دارائی- بدهی) به موازات حسابداری نقدی موجود و تراز مالی( درآمد – هزینه)
    •  کمک به اهداف شهرداری و تحقق تراز اقتصادی طرحهای جامع وتفصیلی و برنامه های عمرانی و توسعه شهری 
    • استفاده از روشهای غیر نقدی و واگذاری ها بصورت فروش و تهاتر (اموال غیر منقول و امتیازات).

     

    شرح وظایف معاونت اقتصادی

     

    •  برنامه ریزی و سازماندهی امور مربوط به جذب سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی برای توسعه و رونق اقتصادی شهر
    • برنامه ریزی به منظور شناسایی، ایجاد و جذب منابع درآمدی مناسب و پایدار جهت توسعه شـهری
    •  برنامه ریزی به منظور انـتشار اوراق مشارکت، اوراق صکوک، و جذب تسهیلات بانکی و اعتبارات داخـلی و خـارجی 
    • برنامه ریزی به منظور بازاریابی و فروش عواید حاصل از سهم آورده شهرداری در پروژه های مشارکتی و اوراق مشارکت
    •  پیگیری وصول مطالبات ناشی از سرمایه گذاری های انجام شده 
    • تبیین سیاستهای فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری و مشارکت در سازمان های تابعه شهرداری
    •  انجام مطالعات و پژوهش های اقتصاد شهری و شهرداری 
    • استفاده از توان بخش خصوصی در راستای برنامه های توسعه اقتصادی شهری
    • بررسی و ایجاد امکان توسعه اقتصادی بخشـهای مختلف شهرداری و ارتقاء سطح تراز اقتصادی شهر
    •  تدوین رویه ها، فرآیند ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با انجام فعالیت های اقتصادی شهری

     

     

    تعداد بازدید :14079
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: