• سه شنبه،01 مرداد 1398
 • ورود
 
     
   • مجموعه تجهیزات پزشکی مشهد
    مجموعه تجهیزات پزشکی مشهد
    طرح در نگاه کلی
    محل احداث حاشیه خیابان چمران – تقاطع گلستان
    زمان ساخت 2 سال
    هزینه های ساخت پروژه 195 میلیون ریال با احتساب نرخ تورم
    کل درآمدهای پروژه 352 میلیون ریال با احتساب نرخ تورم
    نرخ بازده داخلی پروژه % 47

     

    کاربری های پیشنهادی در طرح طبقات مساحت (متر مربع)
    پارکینگ ( 280 خوردو) 2- و 3- و 4- و 5- 5948
    تجاری 1- و همکف و 1+ 3569
    انبار 2+ و 3+ و 4+ 3123
    اداری 5+ و 6+ 1784

     

    تعداد بازدید :2702
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: