• سه شنبه،01 مرداد 1398
 • ورود
 
     
   • مجتمع های پزشکی طب دو

    مجتمع تجهیزات پزشکی نگاه طب 2

    طرح در نگاه کلی
    محل احداث حاشیه خیابان چمران – تقاطع پاسداران
     زمان ساخت  3 سال
    هزینه های ساخت پروژه 570 میلیارد ریال با احتساب تورم
     کل درآمدهای پروژه 1108 میلیارد ریال با احتساب تورم
     (IRR ) نرخ بازده داخلی پروژه  66 درصد

     

    کاربری های پیشنهادی در طرح طبقات مساحت (متر مربع)
    پارکینگ عمومی 5- الی 2- 12508
    تجاری 1- و همکف و 1+ 8912
    انبار 2+ و 3+ 4378
    پارکینگ اختصاصی 4 الی 7 7817.6
    مطب پزشکان 8+ الی 11+ 6254

     

     

    مزایای اصلی مجتمع تجهیزات پزشکی نگاه طب

    • موقعیت ویژه پروژه در قرار گیری در اصلی ترین شاهراه اقتصادی در زمینه توزیع تجهیزات پزشکی
    • و آزمایشگاهی
    • تأمین انبارهای اختصاصی و عمومی با هدف کاهش هزینه های انبارداری و حفظ امنیت با توجه به
    • حساسیت بالای برخی اقلام
    • کاهش هزینه های انبارداری و پارکینگ در نتیجه توجه به تأمین آنها در مجتمع
    • طراحی مجتمع بر اساس نیازها و ویژگی های خاص صنف و لحاظ ویژگی های فنی مورد نظر آنها در
    • پروژه
    • نرخ بازده 66 درصدی پروژه و امکان بهره مندی از سود 538 میلیارد ریالی
    • حمل تخصصی اقلام و تجهیزات حساس
    • سهولت تملک زمین با توجه به استقرار پروژه پیشنهادی در یک پلاک و تمایل مالک آن
    • حمایت کامل مدیریت شهری از پروژه در زمان صدور مجوزات لازم
    • امکان رفع همزمان کلیه نیازهای صنفی در محیطی مدرن و استفاده از خدمات مکمل
    • در نظر گرفتن شرکتهای حمل و نقل تخصصی کالاها و اقلام حساس در مجتمع
    • امکان واگذاری واحدها به صنف عینک سازان

     

     موقعیت مکانی پـروژه

    • استقرار در خیابان چمران ( اصلی ترین مسیر توزیع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی)
    • سهولت دسترسی به شعب بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری
    • دسترسی به معابر اصلی و پرتردد شهری
    • قرارگیری در منطقه اختصاصی پخش و توزیع تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی
    • مجاورت با پارکینگ عمومی و ایستگاه قطار شهری میدان سراب ( حدوداً 700 متر)
    • نزدیکی به بیمارستانها ، آزمایشگاهها، مطب پزشکان و سایر مراکز خدمات پزشکی مهم شهر
    • دارای دو ممر از دو طرف خیابان
    • شناخته شده بودن این مکان برای خریداران بومی و غیر بومی

     

     

     

     ویژگی های منحصر به فرد پروژه

    • حضور 250 عضو صنفی در رشته فعالیت (متقاضیان بالقوه خرید واحدهای مجتمع)
    • مطالعات میدانی صورت گرفته و اظهار تمایل اعضاء صنف تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی
    • وضعیت مطلوب و در حال رشد بودن صنف با توجه به واحدهای در حال اخذ پروانه، تعدد بیمارستانها
    • و مراکز درمانی و آزمایشگاهی
    • گردش مالی بالای رشته فعالیت نسبت به سایر رشته فعالیتها و درآمدزایی مناسب اعضا
    • انگیزه بالای حضور در مجتمع برای اعضا به دلیل کاهش هزینه های انبارداری، امنیت، پارکینگ
    • عدم وجود مجتمع تخصصی با ویژگی های خاص در منطقه شمال شرق کشور
    • امکان جذب شرکتهایی که در تهران مستقرند و در مشهد فاقد نمایندگی هستند
    • پیشرفت روزافزون تکنولوژی در این رشته و نیاز به تجهیزات جدید
    • مستاجر بودن حدود 45 درصد از فعالین راسته چمران
    • امکان جذب مشتری از سایر شهرهای اطراف به دلیل قطب بودن مشهد در این زمینه
    • اهمیت بالای موقعیت مکانی رشته فعالیت (نزدیکی به بیمارستانها و مطب پزشکان) بر درآمدزایی
    • کمبود پارکینگ در کلیه راسته ها
    • کمبود انبار بالاخص در راسته چمران
    • در حال رشد بودن صنف ( 30 واحد جدید در حال اخذ پروانه)

     

     

    مشخصات فـنی پ

    • نما سنگ و شیشه
    • پوشش کف : سنگ و سرامیک
    • سیستم اعلام و اطفاء حریق
    • سیستم های صوتی و تصویری
    • در هر طبقه
    • سیستم مدیریت هوشمند
    • BMS
    • تجهیزات روشنایی اضطراری
    • آسانسور مجهز
    • پله برقی و رمپ متحرک
    • سیستم های حرارتی و برودتی در
    • طبقات مختلف و نیز در هر واحد
    • سرویس های بهداشتی مجهز در هر طبقه
    • واحد نگهبانی متمرکز و مانیتورینگ همه طبقات به طور همزمان
    • منابع ذخیره آب جهت آب مصرفی و آتش نشانی
    • سیستم های هوشمند پارکینگ
    •  

      

      

     برآورد هزینه های طرح و فاز ساخت

     جدول برآورد هزینه طرح و ساخت کاربری های طرح
     ردیف
     شرح هزینه مساحت
     (مترمربع)
     هزینه واحد
     (میلیون ریال)
     کل هزینه
     (میلیون ریال)
     ملاحظات
     1 هزینه ساخت واحدهای تجاری 8,912 7.0 62,384 براساس استعلام از کارشناسان و
     بررسی پروژه های مشابه و
     شامل ساخت ابنیه، انشعابات و
     اشتراکات ، تاسیسات، آسانسور
     و پله برقی، حفاظت فیزیکی و
     امنیت
     2 هزینه ساخت مطب پزشکان 6,254 7.0 43,778  
     3 هزینه ساخت انبار 4,378 6.0 26,267  
     4 هزینه ساخت پارکینگ اختصاصی 7,818 5.5 42,996  
     5 هزینه ساخت پارکینگ عمومی 12,508 5.0 42,996  
       جمع کل 39869   237965  

      

      

      برآورد هزینه های فاز ساخت

     جدوجدول برآورد کل هزینه های پروژه
     ردیف شرح هزینه مساحت تقریبی
     (مترمربع)
     قیمت واحد
     (میلیون ریال)
     مبلغ کل
     تقریبی (میلیون
     ریال)
     درصد از
     کل
     ملاحظات
     1 هزینه تملک 3,127 42.0 131,334 25.7% براساس استعلام از
     کارشناسان و بررسی پروژه
     های مشابه و شامل ساخت
     ابنیه، انشعابات و اشتراکات ،
     تاسیسات، آسانسور و پله
     برقی، حفاظت فیزیکی و
     امنیت
     2 هزینه ساخت واحد های تجاری 8,912 7.0 62,384 12.2%  
     3 هزینه ساخت واحدهای مطب 6,254 7.0 43,778 8.6%  
       هزینه ساخت انبار 4,378 6.0 26,267 5.1%  
     5 هزینه ساخت پارکینگ اختصاصی 7,818 5.5 42,996 8.4%  
       هزینه ساخت پارکینگ عمومی 12,508 5.0 62,540 12.2%  
       هزینه پروانه ----- ------ 133,063 26.0%  
       سایر هزینه ها ----- --- 9,519 1.9%  

     جمع کل ---- ---- 511,880 100%  

      

      


     جدول برآورد هزینه های احداث پروژه در طول زمان با احتساب تورم
     ردیف شرح هزینه سال اول(میلیون ریال) سال دوم(میلیون ریال) سال سوم(میلیون ریال) جمع
     1  هزینه تملک 131,334  0  0 131,334
     2  هزینه ساخت واحد های تجاری 18,715 26,201 31,441  76,358
     3  هزینه ساخت واحدهای مطب 10,945  15,760 28,368 55,073
     4  هزینه ساخت انبار 6,567 11,032 15,130 32,728
     5  هزینه ساخت پارکینگ اختصاصی 12,899 15,479 24,766 53,143
     6  هزینه ساخت پارکینگ طبقاتی 18,762 22,514 36,023 77,299
     7  هزینه پروانه 133,063  0  0 133,063
     8  سایر هزینه ها 4,759 2,856 3,427 11,042
       جمع 337,043 93,842 139,155 570,040


      

     برآورد درآمدهای طرح

      

     جدول برآورد درآمدهای پروژه (براساس استعلام کارشناسان)
     ردیف نوع کاربری زیربنای مفید
     (مترمربع)
     قیمت فروش یک مترمربع
     (میلیون ریال)
     درآمدکل
     (میلیون ریال)
     1 مغازه تجاری طبقه 1-(55 % مفید) 1719.85 80 137,588.0
     2 مغازه تجاری طب1ف(55 % مفید) 1,720 120 206,382.0
     3 مغازه تجاری طبقه 1(55 % مفید) 1,462 95 138,877.9
     4 انبار(80% ) 3,502.2 18 63,040.3
     5 مطب پزشکان(70 % ) 4,377.8 37 161,978.6
     6 پارکینگ عمومی 12,508.0 5 62,540.0
     7 جمع     770,406.8

      

      

     جدول برآورد درآمدهای پروژه در طول زمان با احتساب تورم
     ردیف نوع کاربری سال اول سال دوم سال سوم جمع ملاحظات
     1 تجاری 0 117,815 574,937 692,752

      سال دوم 20%

      سال سوم 80%

     2 مطب 0 39,523 192,871 232,394

     سال دوم 20%

     سال سوم 80%

     3 انبار 0 15,382 75,063 90,445  

     سال دوم 20%

     سال سوم 80%

     4 پارکینگ طبقاتی 0 0 93,085 93,085 سال سوم 100%
       جمع 0 172,720 935,956 1,108,675  

      

      

     محاسبه فاکتورهای اقتصادی

      

     جدول برآورد سود و نرخ بازده سرمایه گذاری
     ردیف شرح با احتساب نرخ تورم بدون احتساب نرخ تورم
     1 هزینه های احداث 570,040 511,880
     2 درآمدهای فروش 1,108,675 770,407
     3 سود حاصل از اجرا و فروش پروژه 538,635 258,527
     4 نرخ بازگشت سرمایه(ROR) 94% 51%
     5 ارزش خالص فعلی( NPV) 215,534 59,397
     6 نرخ بازده داخلی(IRR) 66% 35%

      

      

      

      

      

      

      

     

     

     

    تعداد بازدید :279
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: