• سه شنبه،30 مرداد 1397
 • ورود
 
     
   • Slide background
    نام پروژه: فرشته
    کاربری:تجاری - مسکونی
    پارکینگ - آموزشی
    درمانی
    مساحت: 15262
    زیربنا: 154865
    تعداد طبقات : 25
    نام پروژه: آفتاب
    کاربری: تجاری - پارکینگ
    مساحت: 21000
    زیربنا: 126000
    تعداد طبقات : 8
    نام پروژه: یاقوت مصلی
    کاربری: تجاری - پارکینگ
    مساحت: 3500
    زیربنا: 40986
    تعداد طبقات : 9
    Slide background
    نام پروژه: یاس
    کاربری: مسکونی - تجاری
    فرهنگی -هنری
    تاریخی- آموزشی- بهداشتی
    درمانی - پارکینگ
    مساحت: 60198
    زیربنا: 194845
    تعداد طبقات: 14
    نام پروژه : ایثار
    کاربری:
    مساحت:10637
    زیر بنا: 68077
    تعداد طبقات:8
    نام پروژه : مریم
    کاربری: مسکونی– پارکینگ
    مساحت: 1313
    زیر بنا: 14244
    تعداد طبقات: 18
   • رضایت سرمایه گذاران فعلی منجر به جذب بیشتر سرمایه گذاران بالقوه می شود
    اگر قصد جذب بیشتر سرمایه گذار را داریم باید همین تعداد سرمایه گذار را راضی نگه داریم تا بستری برای جذب سرمایه گذاران آینده شود
    ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ادامه خبر
    اولویت ما افزایش آگاهی مدیران شهری در زمینه های اقتصادی است
    افزایش آگاهی می تواند منجر به بهره گیری از حداقل سرمایه گذاری های خرد خارجی در شهر شود
    ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ادامه خبر