• یکشنبه،27 مرداد 1398
 • ورود
 
     
   • چشم انداز


    ما می خواهیم

    با آینده نگری مسئولانه، هماهنگ با اسناد بالادست و تکیه بر دانش و توان مدیریت شهری و ظرفیت های مجموعه شهرداری و ظرفیت های مجموعه شهری مشهد توفیق بیابیم که سازمانی چابک در مدیریت واحدهای همسود انتفاعی شهرداری مشهد و پشتیبان حوزه های پیشتاز در ارائه خدمات شهری باشیم

    تا بتوانیم

    تامین کننده منابع پایدار برای شهرداری مشهد ازطریق ایجاد درآمدهای مبتنی برفعالیت ورونق اقتصادی در مجموعه شهری باشیم.

                                                 

                                                                                                      
                                                                                                 رضا خواجه نائینی
                                                                                    معاون اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری مشهد

    تعداد بازدید :1584
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: