• چهارشنبه،26 تیر 1398
 • ورود
 
     
   • وظایف واحد حقوقی و قراردادها

    وظایف واحد حقوقی و قراردادها :

    - بررسی و پاسخ مستدل بر استعلامات حقوقی مدیریت ها و واحدهای مختلف معاونت اقتصادی با ارجاع اداری
    - دفاع در دعاوی مطروحه علیه معاونت در خصوص تعهدات قراردادی یا خارج از قرارداد و سایر دعاوی و منازعاتی که در مراجع قضایی و اداری حسب اقتضا طرح شود با انتخاب وکلای مجرب
    - طرح دعاوی حقوقی یا کیفری مناسب جهت احقاق حقوق شهرداری با انتخاب وکلای مجرب
    - ارایه فرمت ها و قالب های حقوقی در قراردادها و تنظیم و ارائه طریق حقوقی در خصوص کلیه شؤون فعالیتی معاونت اقتصادی در صورت ارجاع اداری
    - پی گیری امور حقوقی معاونت در ارتباط با اشخاص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی و همچنین پی گیری امور در ارتباط با ادارات دولتی و قضایی مانند ثبت، بیمه، اوقاف آستان قدس با همکاری و مباشرت مدیران مربوطه

     

    تعداد بازدید :1720
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: