• یکشنبه،27 مرداد 1398
 • ورود
 
     
   • معاون اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتها : اژدر اژدری
    معاون اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتها : اژدر اژدری
    اژدر اژدری
    معاون اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتها
    تلفن تماس :05138491202
    رایانامه :