• بخشهای خبری
   •  
    منبع خبر :
    تعداد بازدید: 79
    کد: 139892
    تاریخ انتشار:
    ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
    با حکم شهردار مشهد؛

    معاون اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتها به عنوان عضو اصلی و رئیس هیات مدیره سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد منصوب گردید

    از جمله وظایف این سازمان می توان به افزایش توانائیها و اعمال مدیریت صحیح و علمی در حفاظت و صیانت از اراضی و استفاده از اختیارات نظارتی بر نحوه استفاده از اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم شهر مشهد اشاره کرد
    با حکم شهردار مشهد معاون اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتها به عنوان عضو اصلی و رئیس هیات مدیره سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد منصوب گردید.

    با حکم شهردار مشهد معاون اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتها به عنوان عضو اصلی و رئیس هیات مدیره سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد منصوب گردید.
    از جمله وظایف این سازمان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
    افزایش توانائیها و اعمال مدیریت صحیح و علمی در حفاظت و صیانت از اراضی و استفاده از اختیارات نظارتی بر نحوه استفاده از اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم شهر مشهد.
    تهیه و تدوین و اجرای برنامه‌های کاربردی – اجرایی حفاظت و استفاده بهینه از اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم شهر در چهاچوب طرح‌های راهبردی – کاربردی مصوب
    ظرفیت‌سازی و بسترسازی تحقق مدیریت یکپارچه زمین شهری از طریق ایجاد هماهنگی و اجرای طرح‌های مشترک توانمندساز، اعمال مدیریت واحد با رعایت اختیارات و مسئولیتهای قانونی دستگاههای ذیربط در سطوح محلی، استانی و ملی در محدوده قانونی 

    تعداد بازدید: 79
    ارزیابی
    ارزیابی این مورد:
    0 0
    آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر