• پنج شنبه،28 تیر 1397
 • ورود
 
     
   • بخشهای خبری
   •  
    منبع خبر :
    تعداد بازدید: 60
    کد: 133223
    تاریخ انتشار:
    ۱۳۹۶/۰۵/۱۹
    با تصویب شورای اسلامی شهر مشهد مقدس محقق شد:

    فروش سهم شرکه شهرداری در پروژه مشارکتی صدر

    در سال 91 براساس مصوبه شورای اسلامی شهر مقرر شد شهرداری به ازای تملک بخش‌های مورد نیاز در بافت فرسوده آبکوه به نمایندگی از مالکان، هزینه‌ها را به آستان قدس پرداخت کند و در هنگام صدور مجوزهای ساخت و ساز و دریافت پروانه، پرداخت‌ها به صورت تهاتری تسویه شود.
    با تصویب شورای اسلامی شهر مشهد مقدس محقق شد: فروش سهم شرکه شهرداری در پروژه مشارکتی صدر

     شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با فروش سهم شرکه شهرداری در پروژه مشارکتی صدر موافقت نمود.
    به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد مقدس، یکصد و هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر با تبریک روز خبرنگار توسط رییس و برخی از اعضا به خبرنگاران و اصحاب رسانه آغاز شد.
    اولین دستورکار این جلسه علنی شورای اسلامی شهر به بررسی نظریه مشترک شماره 1448 مورخ 18/04/96 کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها و امور فنی، عمرانی و طرح‌ریزی شهری در خصوص لایحه شماره 21912/21 مورخ 10/02/96 در زمینه اصلاح مصوبه ارایه تسهیلات اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه و پیوست آن اختصاص یافت.
    علی اصغر نخعی‌راد، رییس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر در این مورد اظهار داشت: در سال 91 براساس مصوبه شورای اسلامی شهر مقرر شد شهرداری به ازای تملک بخش‌های مورد نیاز در بافت فرسوده آبکوه به نمایندگی از مالکان، هزینه‌ها را به آستان قدس پرداخت کند و در هنگام صدور مجوزهای ساخت و ساز و دریافت پروانه، پرداخت‌ها به صورت تهاتری تسویه شود.
    وی افزود: در اجرای طرح کلیه بار اجرایی پروژه بر دوش شهرداری قرار گرفت لذا شهرداری مشهد با کمبود بودجه مواجه شد. در ادامه به منظور اجرای پروژه و پیشرفت کار از آستان قدس درخواست شد نسبت به دریافت سهم خود از مالکان تخفیف دهد .
    با تصویب این لایحه مقرر شد در راستای تشویق ساکنان محدوده طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه و ایجاد شرایط مطلوب برای مشارکت ساکنان در اجرای پروژه شهرداری مشهد مقدس مکلف است پیرو مصوبات قبلی، در صورت انجام توافق ظرف حداکثر 2 ماه پس از ابلاغ مصوبه به آستان قدس و اوقاف در خصوص حذف یا تعدیل سهم نهادهای یاد شده، نسبت به اجرای بندهای زیر اقدام کرده و در غیر این صورت مصوبه قبلی و همچنین دریافت بهای خدمات عمومی طرح در قالب تراز صفر و تهاتر آن با هزینه صدور پروانه ساختمانی لغو شده و پاسخگویی براساس سایر ضوابط و مقررات و مصوبات شورای اسلامی شهر صورت گیرد.
    فروش سهم شرکه شهرداری در پروژه صدر
    در ادامه، اعضا به بررسی نظریه شماره 1465 مورخ 05/05/96 کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها در خصوص لایحه شماره 82703/21 مورخ 02/05/96 در زمینه مجوز فروش سهم الشرکه شهرداری در پروژه مشارکتی صدر پرداختند.
    علی اصغر نخعی‌راد، رییس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس درباره این دستور کار گفت: سهم شهرداری در این پروژه 25 درصد می‌باشد که شریک پروژه برای خرید سهم شهرداری به قیمت کارشناسی شهرداری با شرط پرداخت 10درصد نقد و الباقی به صورت اقساط موافقت کرده است.
    وی ادامه داد: لذا مقرر شده است مبلغ 300 میلیارد تومان با فرض اتمام ساخت پروژه و قابل بهره‌برداری بودن کلیه واحد‌های آن ملاک عمل دراجرای این مصوبه قرار گیرد.
    با رای مثبت اعضا به این لایحه به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده شد نسبت به فروش سهم‌الشرکه شهرداری در پروژه مشارکتی صدر به شریک خود آقای هادی غضنفری با شرایط مندرج در پیش قرارداد پیوست اقدام نماید.
    قیمت‌گذاری پروژه براساس این مصوبه که توسط کارشناس رسمی دادگستری منتخب شهرداری به مبلغ سه هزار و 393 میلیارد و 292 میلیون ریال با فرض اتمام ساخت پروژه و قابل بهره‌برداری بودن کلیه واحدهای آن صورت پذیرفته، ملاک عمل خواهد بود.
    در تبصره 3 این مصوبه نیز تاکید شده است شهرداری مشهد می‌بایست تا پایان شهریورماه سال 98 نسبت به تملک و تعریض معبر شمالی پروژه صدر اقدام نماید و چنانچه خریدار آمادگی تملک و تعریض معبر را دارد شهرداری می‌تواند هزینه آن را از ثمن معامله کسرو تعریض معبر تا شهریور 1397 را برعهده خریدار قرار دهد .
    اصلاح مصوبه ارائه تسهیلات و خدمات به ایثارگران
    سومین دستور کار جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نیز به بررسی نظریه شماره 1358 مورخ 02/04/96 کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری و نظریه شماره 1996 مورخ 01/05/96 کمیسیون امور فنی، عمرانی طرح‌ریزی شهری در خصوص طرح شماره 5618/96/4/ش مورخ 15/04/96 در زمینه اصلاح تبصره 2 مصوبه 3225/94/4/ش مورخ 12/03/94 با موضوع ارائه تسهیلات و خدمات به ایثارگران اختصاص یافت.
    استفاده از تسهیلات در املاک ومستحدثات مشاعی با سهم مالکیت ایثارگر امکانپذیر است و درباره اراضی و مستحدثات قولنامه‌ای درحوزه‌های درآمدی 3و4و5 مشروط به گذشت دو سال از تاریخ خرید ملک و با تایید حقوقی شهرداری منطقه مربوطه، میسر خواهد بود.
    همچنین در املاک و مستحدثات مشاعی قولنامه‌ای با رعایت شروط فوق، استفاده از امتیازات این مصوبه تنها برای یک متقاضی امکان‌پذیر می‌باشد. در صورت اعتراض متقاضی به نظر حقوقی شهرداری منطقه، نظر کمیته نظارتی شورای اسلامی شهر با دعوت از نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران قطعی و لازم الاتباع است.
    اصلاح قرارداد پروژه مشارکتی پنجتن
    اعضای شورای اسلامی شهر در دیگر دستور کار این جلسه به برررسی نظریه شماره 1434 مورخ 23/03/96 کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکتها و نظریه شماره 1281 مورخ 23/03/96 کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری در خصوص لایحه شماره 21/44764 مورخ 09/03/96 در زمینه اصلاحیه قرارداد پروژه مشارکتی پنجتن پرداختند.
    با تصویب این لایحه به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده شد با توجه به تغییرات ایجاد شده در قرارداد پروژه مشارکتی پنجتن واقع در التیمور 19، نسبت به اصلاح قرارداد پروژه یاد شده در قالب اصلاحیه قرارداد اقدام نماید.
    در تبصره‌های این مصوبه نیز تاکید شده است با عنایت به تبصره 15 مصوبه قبلی مبنی بر تعدیل حقوق شهرداری به منظور توجیه پذیر شدن پروژه‌ها به لحاظ اقتصادی برای سرمایه‌گذاران و نیز استناد به بند 6 مصوبه اعمال مشوق‌ها برای پروژه‌های مشارکتی، با اعمال تغییرات مربوط به زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی تا وضعیت موجود پروژه بر اساس مصوبات فوق‌الذکر موافقت گردید. به طوری که سهم الشرکه شهرداری در این پروژه مشارکتی از 20 درصد ارزش کل پروژه به 17.63 درصد ارزش کل پروژه و سهم‌الشرکه سرمایه‌گذار از 80 درصد ارزش کل پروژه به 82.37 درصد تعیین و تاخیرات غیر مکجاز مورد نظر شهخرداری به استناد نامه موسسه خیریه تخصصی مسکن سازان اهل بیت(ع) و ذینفع بودن خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی و نیز اینکه موضوع تاخیرات خارج از اراده موسسه، حذف می‌گردد.
    علی اصغر نخعی‌راد، رییس کمیسیون اقتصادی در مورد این پروژه نیز گفت: این قرارداد فی مابین شهرداری و موسسه خیریه به منظور ساخت مجتمع‌های مسکونی برای افراد کم بضاعت منعقد شده است. موسسه خیریه مذکور با ساخت طبقه همکف برای خانواده‌هایی که دارای فرزندان معلول هستند، فضای پارکینگ ساختمان را از بین برده و پارکینگ را به جای دیگری منتقل نموده است لذا سهم شهرداری مطابق با تغییرات حاصله کم شده است .
    وی افزود: با توجه به اینکه ساختمان‌های ساخته شده به افراد کم بضاعت تعلق دارد و متصدی این امر هم موسسه خیریه است شورای شهر نیز با هدف بهبود فضای سرمایه‌گذاری، رونق بخشی اقتصادی و تحقق اهداف کلان توسعه شهری با استفاده حداکثری از ظرفیت ها و منافع بخش خصوصی لایحه ذیل را تصویب کرد.
    احمد پورمفردی

    تعداد بازدید: 60
    ارزیابی
    ارزیابی این مورد:
    0 0
    آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر