• بخشهای خبری
   •  
    منبع خبر :
    تعداد بازدید: 339
    کد: 119637
    تاریخ انتشار:
    ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
    مدیر اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه­ خبرداد:

    انعقاد تفاهم‌ن­امه اجرای دو پروژه مسکونی بزرگ در بافت فرسود آبکوه

    برای انعقا­د این تفاهم‌نامه، منتظر ابلاغ نهایی دفت­رچه ضوابط طرح بازنگری پروژه بازسازی بافت­ فرسوده آبکوه از سوی استانداری هستیم.
    انعقاد تفاهم‌ن­امه اجرای دو پروژه مسکونی بزرگ در بافت فرسود آبکوه

     مدیر اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه با اشاره به آمادگی برای انعقاد تفاهم‌ن امه اجرای دو پروژه مسکونی بزرگ در این منطقه گفت: برای انعقا د این تفاهم‌نامه، منتظر ابلاغ نهایی دفت رچه ضوابط طرح بازنگری پروژه بازسازی بافت فرسوده آبکوه از سوی استانداری هستیم.

    به گزارش روابط عمومی معاونت اقتصادی شهرداری مشه د، علیرضا قربانیان با بیان این مطلب اظه ار کرد: قراردادهای حقوقی احداث دو پروژه ب زرگ مسکونی در بولوار شهید دستغیب هفت و بو لوار شهید صادقی شش آماده شده و پیش‌بینی م ی‌شود در صورت ابلاغ نهایی دفترچه ضوابط طرح بازنگری پروژه بازسازی بافت فرسوده آب کوه از سوی استانداری، این دو پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری وارد مرحله انعقاد تفاهم‌نا مه اولیه شود.

    مدیر اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه ارزش این زمین و بهای خدمات عمومی را حدو دا چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مطرح کرد .

    قربانیان در خصوص بسته دیگر سرمایه‌گذاری توضیح داد: همچنین زمینی در بولوار شهید صادقی شش به مساحت هزار مترمربع نیز آزادس ازی شده و پس از ابلاغ ضوابط طرح در اختی ار سرمایه‌گذار قرار خواهد گرفت.

    وی ارزش زمین و بهای خدمات این پروژه مسک ونی را حدودا پنج میلیارد تومان دانست و گفت: رایزنی‌های اولیه با سرمایه‌گذار ص ورت گرفته و انتظار می‌رود این دو پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری تا پایان سال به نتیجه برسد.

    مدیر اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه یادآور شد: یکی از اهداف مهم تحقق احداث پروژه ‌های مسکونی، شروع اقدامات عمرانی و عملیا ت ساختمانی در راستای نوسازی بافت و ایجا د انگیزه برای مشارکت ساکنین می‌باشد. همچ نین تهاتر واحد های مسکونی تکمیل شده در این پروژه‌ها با املاک وضع موجود ساکنان از دیگر اهداف این اقدام است.

    تعداد بازدید: 339
    ارزیابی
    ارزیابی این مورد:
    0 0
    آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر