• دوشنبه،02 اسفند 1395
 • ورود
 
     

   • Slide background
    نام پروژه: فرشته
    کاربری:تجاری - مسکونی
    پارکینگ - آموزشی
    درمانی
    مساحت: 15262
    زیربنا: 154865
    تعداد طبقات : 25
    نام پروژه: آفتاب
    کاربری: تجاری - پارکینگ
    مساحت: 21000
    زیربنا: 126000
    تعداد طبقات : 8
    نام پروژه: یاقوت مصلی
    کاربری: تجاری - پارکینگ
    مساحت: 3500
    زیربنا: 40986
    تعداد طبقات : 9
    Slide background
    نام پروژه: یاس
    کاربری: مسکونی - تجاری
    فرهنگی -هنری
    تاریخی- آموزشی- بهداشتی
    درمانی - پارکینگ
    مساحت: 60198
    زیربنا: 194845
    تعداد طبقات: 14
    نام پروژه : ایثار
    کاربری:
    مساحت:10637
    زیر بنا: 68077
    تعداد طبقات:8
    نام پروژه : مریم
    کاربری: مسکونی– پارکینگ
    مساحت: 1313
    زیر بنا: 14244
    تعداد طبقات: 18
   • حمایت بانک گردشگری از شرکت زائر/ هلدینگ زائر گامی برای توسعه صنعت توریسم حلال و افزایش سرانه درآمد مشهدی‌ها
    هلدینگ زائر می تواند به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی در قالب صنعت توریسم حلال و به عنوان یک برند شاخص مطرح گردد.
    ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ادامه خبر
    شهر بدون مشارکت مردم هویت ندارد
    شهر بدون مشارکت شهروندان هویت ندارد و با معرفی برنامه‌های اقتصادی توسط شهرداری٬ شاهد جذب سرمایه‌های خرد مردمی خواهیم بود.
    ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ادامه خبر