• دوشنبه،30 مرداد 1396
 • ورود
 
     

   • Slide background
    نام پروژه: فرشته
    کاربری:تجاری - مسکونی
    پارکینگ - آموزشی
    درمانی
    مساحت: 15262
    زیربنا: 154865
    تعداد طبقات : 25
    نام پروژه: آفتاب
    کاربری: تجاری - پارکینگ
    مساحت: 21000
    زیربنا: 126000
    تعداد طبقات : 8
    نام پروژه: یاقوت مصلی
    کاربری: تجاری - پارکینگ
    مساحت: 3500
    زیربنا: 40986
    تعداد طبقات : 9
    Slide background
    نام پروژه: یاس
    کاربری: مسکونی - تجاری
    فرهنگی -هنری
    تاریخی- آموزشی- بهداشتی
    درمانی - پارکینگ
    مساحت: 60198
    زیربنا: 194845
    تعداد طبقات: 14
    نام پروژه : ایثار
    کاربری:
    مساحت:10637
    زیر بنا: 68077
    تعداد طبقات:8
    نام پروژه : مریم
    کاربری: مسکونی– پارکینگ
    مساحت: 1313
    زیر بنا: 14244
    تعداد طبقات: 18
   • تکنولوژی و اهمیت آن در شکوفایی اقتصاد کلان‌شهری مانند مشهد
    طرح هایی که میتوانست در جهان در حال توسعه موجب رونق و رشد اقتصادی شود درکشورهای پیشرفته در قالب یک صنعت جدید و یا یک محصول جهانی خود را نشان می دهند
    ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ادامه خبر
    صدور پروانه‌های شناور زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری در مشهد شد
    رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهدمقدس گفت: صدور پروانه‌های شناور زمینه ساز افزایش سرمایه‌گذاری در مشهد شد.

    ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ ادامه خبر