معاونت اقتصادی شهرداری مشهد

آدرس : مشهد - خیابان دانشگاه - برج آلتون - طبقه 18
کد پستی : ۹۱۳۳۲۵۴۵۲۱
تلفن : ۰۵۱ - ۳۱۲۹۱۷۰۰
فکس : ۰۵۱۳۸۴۹۱۲۰۴
پست الکترونیک :
ساعات کاری : شنبه تا پنج شنبه
7:30 الی 16
پیگیری
No Cache
Gt: 1.5453653335571
Qt: 1.1089389324188