دوشنبه, ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ ۱۶:۴۶ ۲۸۵۷
چچ

درباره معاونت اقتصادی شهرداری مشهد

معاونت اقتصادی با تدوین برنامه نظری و مدل پشتیبانی مدیریت شهری که توسط مدیرت برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی آن صورت می گیرد، عهده دار برنامه ریزی و اجرای اهداف اقتصادی شهرداری مشهد و مسئول رونق بخشی اقتصادی شهر می باشد. به منظور نیل به اهداف فوق این معاونت همزمان در چند محور حرکت میکند.


معاونت اقتصادی

رونق اقتصادی شهر از یکسو نیازمند منابع پایدار است تا تکیه گاه و پشتیبانی قابل اتکاء برای حرکت های اقتصادی مدیریت شهری باشد و از سویی در روند توسعه، مصارف و هزینه های فراوان قرار دارد.

معاونت اقتصادی با تدوین برنامه نظری و مدل پشتیبانی مدیریت شهری که توسط مدیرت برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی آن صورت می گیرد، عهده دار برنامه ریزی و اجرای اهداف اقتصادی شهرداری مشهد و مسئول رونق بخشی اقتصادی شهر می باشد. به منظور نیل به اهداف فوق این معاونت همزمان در چند محور حرکت میکند.

از سویی تحصیل زمین به عنوان یکی از منابع درآمد پایدار اقتصادی شهر، فعالیتی است که توسط شهرداری مشهد انجام می پذیرد.

در سالیان اخیر زمین ها از فرآیندهایی مانند اخذ عوارض ورود به محدوده، تهاتر با سایر دارایی ها و یا تملک اراضی در بافت های دارای طرح نوسازی و بهسازی به دست آمده است.

از سویی دیگر محور تولید فرصت نقشی است که معاونت اقتصادی به عنوان تسهیلگر و راهبر اهداف مدیریت شهری ایفا می نماید. هر چند در این راه نیم نگاهی به تولید منابع درآمدی ریالی نیز دارد، اما اولویت نخست در تولید فرصت ها، راهبری اقتصاد شهر به سوی رونق پایدار می باشد. این وظیفه در معاونت اقتصادی بر عهده مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت ها قرار داده شده است.

اما پروژه هایی که در این رهگذر به ثمر می نشینند، از طریق مدیریت بازاریابی و بهره برداری معاونت اقتصادی بهره برداری می گردد. این مدیریت اقدام به فروش سهم یا واحدهای تولید شده می نماید و یا اینکه با اجاره آن ها اقدام به کسب درآمد میکند.

همزمان با محورهای تولید منابع و فرصت های رونق بخشی، موضوع نگهداشت منابع و محصولات و سپس واگذاری، مأموریت دیگری برای معاونت اقتصادی تعریف شده که به نوعی بر کل فرآیند اقتصاد شهری سایه افکنده است. تأمین منابع مالی ابر پروژه های شهری محوری است که از سال ۱۳۸۴ با انتشار اولین دوره اوراق مشارکت در بافت های فرسوده آغاز شده است.

با هدف اصلاح مناطق هدف (ثامن، شهدا، آبکوه و عامل) تاکنون میلیاردها تومان از منابع اوراق به این حوزه ها تزریق و هرچند پروژه هایی نیز حاصل شده اما بار سنگین تعهدات را نیز برای مدیریت شهری به ارمغان آورده است. تعهداتی که برخی از آنها بیش از توان فرصت در بافت هدف می باشد.

همچنین قطار شهری به عنوان پاکترین روش حمل و نقل عمومی نیازمند منابع مالی قابل توجهی است که تا کنون از محل انتشار اوراق مشارکت تأمین شده و به دلیل عدم وجود دیدگاه های اقتصادی در دوره های گذشته، برای تولید فرصت از این مسیر سبز اقدامی صورت نگرفته است. هر چند فرصت های قابل تولید قطار شهری قطعاً تکافوی نیازها و هزینه های آن را نخواهد داد. به عبارتی تأمین منابع این پروژه عظیم از عهده اقتصاد شهری خارج است و باید اقتصاد ملی به یاری اقتصاد شهر امام مهربانی ها(ع) بشتابد.

با تغییر رویکردهای کلان مدیریت شهری، تلاش در جهت خلق فرصت های نو با هدف افزایش ماندگاری زائر و حرکت در مسیربازگشت رونق به اقتصاد شهری آغاز شده است. همچنین پروژه هاییبرای کاهش اختلاف شاخصه های رفاه اجتماعی در مناطق کم برخوردار در حال تعریف است. امید که ارائه فرصت های سرمایه گذاری بتواند نظر سرمایه گذاران مشتاق به مشارکت با مدیریت شهری مشهد را جلب کند و از طرف دیگر مدیریت شهری، ایده ها و پیشنهادات ایشان را برای تعریف بسته های سرمایه گذاری جدید جذب نماید.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب درباره سازمان
No Cache
Gt: 1.7947246233622
Qt: 1.6700711250305