• Slide background
    نام پروژه: فرشته
    کاربری:تجاری - مسکونی
    پارکینگ - آموزشی
    درمانی
    مساحت: 15262
    زیربنا: 154865
    تعداد طبقات : 25
    نام پروژه: آفتاب
    کاربری: تجاری - پارکینگ
    مساحت: 21000
    زیربنا: 126000
    تعداد طبقات : 8
    نام پروژه: یاقوت مصلی
    کاربری: تجاری - پارکینگ
    مساحت: 3500
    زیربنا: 40986
    تعداد طبقات : 9
    Slide background
    نام پروژه: یاس
    کاربری: مسکونی - تجاری
    فرهنگی -هنری
    تاریخی- آموزشی- بهداشتی
    درمانی - پارکینگ
    مساحت: 60198
    زیربنا: 194845
    تعداد طبقات: 14
    نام پروژه : ایثار
    کاربری:
    مساحت:10637
    زیر بنا: 68077
    تعداد طبقات:8
    نام پروژه : مریم
    کاربری: مسکونی– پارکینگ
    مساحت: 1313
    زیر بنا: 14244
    تعداد طبقات: 18
   • موفقیت شهرداری در گرو موفقیت شهر و شهروندان است
    ساخت تجاری‌های خطی مشکلات بسیاری دارد که از جمله می‌توان به کمبود پارکینگ، سرویس بهداشتی و ... اشاره کرد، لذا مجتمع‌های تجاری احداث شدند تا همه امکانات لازم برای کسبه و مردم را داشته باشند.
    ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ادامه خبر
    اولویت شهرداری مشهد در دوره جدید رونق اقتصاد شهر است
    لایحه ای برای ارائه مشوق های سرمایه گذاری برای رونق ساخت و سازهای با کیفیت شهری در دستور کار قرار گرفته که ان شالله راه اندازی ساخت مجتمع های ترکیبی (تجاری,مسکونی،اقامتی ، اداری ، فرهنگی و گردشگری) را در پی خواهد داشت که امیدواریم با رویکرد مثبت اعضای شورای شهر سریعا به تصویب برسد.
    ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ادامه خبر