• Slide background
    نام پروژه: فرشته
    کاربری:تجاری - مسکونی
    پارکینگ - آموزشی
    درمانی
    مساحت: 15262
    زیربنا: 154865
    تعداد طبقات : 25
    نام پروژه: آفتاب
    کاربری: تجاری - پارکینگ
    مساحت: 21000
    زیربنا: 126000
    تعداد طبقات : 8
    نام پروژه: یاقوت مصلی
    کاربری: تجاری - پارکینگ
    مساحت: 3500
    زیربنا: 40986
    تعداد طبقات : 9
    Slide background
    نام پروژه: یاس
    کاربری: مسکونی - تجاری
    فرهنگی -هنری
    تاریخی- آموزشی- بهداشتی
    درمانی - پارکینگ
    مساحت: 60198
    زیربنا: 194845
    تعداد طبقات: 14
    نام پروژه : ایثار
    کاربری:
    مساحت:10637
    زیر بنا: 68077
    تعداد طبقات:8
    نام پروژه : مریم
    کاربری: مسکونی– پارکینگ
    مساحت: 1313
    زیر بنا: 14244
    تعداد طبقات: 18
   • انسداد دستگاه کارتخوان و حساب‌بانکی پیمانکاران جایگاه‌های سی‌ان‌جی متعلق به شهرداری صحت ندارد
    رئیس اداره بهره برداری معاونت اقتصادی شهرداری مشهد، انسداد دستگاه های کارتخوان و حساب‌های بانکی پیمانکاران جایگاه‌های سی‌ان‌جی به جهت اخذ مطالبات توسط شهرداری و تاثیر آن در پرداخت حقوق کارگران این جایگاه ها را تکذیب کرد.
    ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ادامه خبر
    مولدسازی دارایی های شهرداری مشهد، اولویت اول معاونت اقتصادی است
    مشهد در مجموع شرایط خوبی ندارد؛ به صورتی که از بُعد مسائل مالی میزان بدهی ها و تعهداتی که شهرداری در ارتباط با پروژه ها ایجاد کرده، حدود ۴۰۰۰میلیارد تومان است و حدود ۲۰۰۰میلیارد تومان را در قالب پروانه شناور پیش فروش کرده اند.
    ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ادامه خبر