• Slide background
    نام پروژه: فرشته
    کاربری:تجاری - مسکونی
    پارکینگ - آموزشی
    درمانی
    مساحت: 15262
    زیربنا: 154865
    تعداد طبقات : 25
    نام پروژه: آفتاب
    کاربری: تجاری - پارکینگ
    مساحت: 21000
    زیربنا: 126000
    تعداد طبقات : 8
    نام پروژه: یاقوت مصلی
    کاربری: تجاری - پارکینگ
    مساحت: 3500
    زیربنا: 40986
    تعداد طبقات : 9
    Slide background
    نام پروژه: یاس
    کاربری: مسکونی - تجاری
    فرهنگی -هنری
    تاریخی- آموزشی- بهداشتی
    درمانی - پارکینگ
    مساحت: 60198
    زیربنا: 194845
    تعداد طبقات: 14
    نام پروژه : ایثار
    کاربری:
    مساحت:10637
    زیر بنا: 68077
    تعداد طبقات:8
    نام پروژه : مریم
    کاربری: مسکونی– پارکینگ
    مساحت: 1313
    زیر بنا: 14244
    تعداد طبقات: 18
   • مشهد بهشت سرمایه گذاری
    مشهد پایتخت معنوی ایران است که از دیرباز به واسطه وجود مضجع منور رضوی قبله امال مسلمانان و شیفتگان ائمه اطهار بوده است و گردشگری مذهبی و اقتصاد زیارت یکی از شالوده های اصلی کسب و کار مردمان این خطه بوده و هست.
    ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ادامه خبر
    پیگیری مصوبه قرارداد مشارکت اجرای پروژه ستایش
    زمین و پروانه پروژه ستایش برای معوض بدهی‌های شهرداری بابت اقدامات اجرایی و طلب بنیاد زمین و مسکن انقلاب اسلامی به این نهاد واگذار شده است.
    ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ ادامه خبر