• Slide background
    نام پروژه: فرشته
    کاربری:تجاری - مسکونی
    پارکینگ - آموزشی
    درمانی
    مساحت: 15262
    زیربنا: 154865
    تعداد طبقات : 25
    نام پروژه: آفتاب
    کاربری: تجاری - پارکینگ
    مساحت: 21000
    زیربنا: 126000
    تعداد طبقات : 8
    نام پروژه: یاقوت مصلی
    کاربری: تجاری - پارکینگ
    مساحت: 3500
    زیربنا: 40986
    تعداد طبقات : 9
    Slide background
    نام پروژه: یاس
    کاربری: مسکونی - تجاری
    فرهنگی -هنری
    تاریخی- آموزشی- بهداشتی
    درمانی - پارکینگ
    مساحت: 60198
    زیربنا: 194845
    تعداد طبقات: 14
    نام پروژه : ایثار
    کاربری:
    مساحت:10637
    زیر بنا: 68077
    تعداد طبقات:8
    نام پروژه : مریم
    کاربری: مسکونی– پارکینگ
    مساحت: 1313
    زیر بنا: 14244
    تعداد طبقات: 18
   • عضو شورای شهر مشهد در گفت‌وگو با روابط عمومی معاونت اقتصادی:
    خط اعتباری ویژه جذب سرمایه‌گذار در مشهد راه‌اندازی شود
    عضو شورای شهر مشهد مقدس ایجاد خط اعتباری ویژه را برای مشهد یکی از راهکارهای مهم برای جذب سرمایه‌گذار خارجی دانست.

    ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ادامه خبر
    ۴ شهرک زائر در مشهد احداث می‌شود
    رئیس هیئت مدیره انبوه سازان استان خراسان‌رضوی گفت: با انجام مطالعات اولیه قصد داریم چهار شهرک زائر را برای زائرین بارگاه ملکوتی امام هشتم تهیه کنیم و تمهیدات لازم برای اسکان دو تا سه روز فراهم می‌شود.

    ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ادامه خبر