• Slide background
    نام پروژه: رضا
    کاربری: تجاری - اداری
    مساحت: 1،390
    زیربنا: 5،601
    تعداد طبقات : 9
    نام پروژه: مجتمع تفریحی آریانا
    کاربری: تجاری - پارکینگ
    مساحت: 15،000
    زیربنا: 12،400
    تعداد طبقات : 8
    نام پروژه: پایتخت
    کاربری: تجاری - پارکینگ
    مساحت: 2،000
    زیربنا: 17،400
    تعداد طبقات : 14
    Slide background
    نام پروژه: صدر
    کاربری: تجاری – پارکینگ – اقامتی
    مساحت: 10432
    زیربنا: 88672
    تعداد طبقات: 21
    نام پروژه : حریر
    کاربری: تجاری – پارکینگ
    مساحت:3086
    زیر بنا: 57/36.49
    تعداد طبقات:14
    نام پروژه : گلشن
    کاربری: تجاری – پارکینگ
    مساحت: 3395
    زیر بنا: 45130
    تعداد طبقات: 33
   • آخرین وضعیت هلدینگ زائر/ تقسیم سود اقتصاد زیارت با مردم
    معاون اقتصادی شهردار مشهد آخرین اقدامات اجرایی هلدینگ زائر را تشریح کرد.
    ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ ادامه خبر
    استقبال پاکستانی ها از سرمایه گذاری در مشهد
    این هیات تجاری از هلدینگ " تی اس سی" پاکستان و مالک یکی از شرکت های بزرگ هوایی دنیا بودند که در حوزه های مختلف در صنعت گردشگری فعال هستند.
    ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ ادامه خبر