• چهارشنبه،04 مرداد 1396
 • ورود
 
     

   • Slide background
    نام پروژه: فرشته
    کاربری:تجاری - مسکونی
    پارکینگ - آموزشی
    درمانی
    مساحت: 15262
    زیربنا: 154865
    تعداد طبقات : 25
    نام پروژه: آفتاب
    کاربری: تجاری - پارکینگ
    مساحت: 21000
    زیربنا: 126000
    تعداد طبقات : 8
    نام پروژه: یاقوت مصلی
    کاربری: تجاری - پارکینگ
    مساحت: 3500
    زیربنا: 40986
    تعداد طبقات : 9
    Slide background
    نام پروژه: یاس
    کاربری: مسکونی - تجاری
    فرهنگی -هنری
    تاریخی- آموزشی- بهداشتی
    درمانی - پارکینگ
    مساحت: 60198
    زیربنا: 194845
    تعداد طبقات: 14
    نام پروژه : ایثار
    کاربری:
    مساحت:10637
    زیر بنا: 68077
    تعداد طبقات:8
    نام پروژه : مریم
    کاربری: مسکونی– پارکینگ
    مساحت: 1313
    زیر بنا: 14244
    تعداد طبقات: 18
   • پیشرفت 950 میلیارد تومانی پروژه‌های مشارکتی در دوره چهارم/ دارایی مفید 4400 میلیارد تومانی برای تسویه 2200 میلیارد تومان بدهی شهرداری به بانک‌ها
    برخی می‌گویند در این دوره از مدیریت شهری نشاط اقتصادی وجود نداشته است اما لازم است بدانیم در طول دوره 6 ساله مدیریت شهری تنها یک هزار و 200 میلیارد تومان پروژه مشارکتی تعریف شده بود در صورتی که در دوره 4 ساله شورای چهارم معادل یک هزار و 400 میلیارد تومان پروژه مشارکتی تعریف شده است.
    ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ادامه خبر
    بدهی های شهرداری در هر دوره ای وجود دارد و اجتناب ناپذیر است
    رئیس شورای شهر مشهد در دوره چهارم گفت: بدهی های شهرداری در هر دوره ای وجود دارد و اجتناب نا پذیر است .
    ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ادامه خبر