• Slide background
    نام پروژه: رضا
    کاربری: تجاری - اداری
    مساحت: 1،390
    زیربنا: 5،601
    تعداد طبقات : 9
    نام پروژه: مجتمع تفریحی آریانا
    کاربری: تجاری - پارکینگ
    مساحت: 15،000
    زیربنا: 12،400
    تعداد طبقات : 8
    نام پروژه: پایتخت
    کاربری: تجاری - پارکینگ
    مساحت: 2،000
    زیربنا: 17،400
    تعداد طبقات : 14
    Slide background
    نام پروژه: صدر
    کاربری: تجاری – پارکینگ – اقامتی
    مساحت: 10432
    زیربنا: 88672
    تعداد طبقات: 21
    نام پروژه : حریر
    کاربری: تجاری – پارکینگ
    مساحت:3086
    زیر بنا: 57/36.49
    تعداد طبقات:14
    نام پروژه : گلشن
    کاربری: تجاری – پارکینگ
    مساحت: 3395
    زیر بنا: 45130
    تعداد طبقات: 33
   • تهاتر بدهی های بانکی شهرداری از طریق واگذاری املاک
    به منظور سرمایه گذاری شرکت های بورسی در مشهد مقدس گفتگو هایی انجام گرفته و در پی این هستیم تا با یکی از شرکت های بورس در حوزه ساختمان کار را شروع کنیم.

    ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ ادامه خبر
    بهترین راه درآمد برای شهرداری ایجاد درآمد پایدار از طریق افزایش مشارکت مردمی است
    از مزایای داشتن درآمد پایدار این است که تجربه نشان داده بودجه با این روش با درصد بالایی محقق می شود.
    ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ ادامه خبر