• Slide background
    نام پروژه: فرشته
    کاربری:تجاری - مسکونی
    پارکینگ - آموزشی
    درمانی
    مساحت: 15262
    زیربنا: 154865
    تعداد طبقات : 25
    نام پروژه: آفتاب
    کاربری: تجاری - پارکینگ
    مساحت: 21000
    زیربنا: 126000
    تعداد طبقات : 8
    نام پروژه: یاقوت مصلی
    کاربری: تجاری - پارکینگ
    مساحت: 3500
    زیربنا: 40986
    تعداد طبقات : 9
    Slide background
    نام پروژه: یاس
    کاربری: مسکونی - تجاری
    فرهنگی -هنری
    تاریخی- آموزشی- بهداشتی
    درمانی - پارکینگ
    مساحت: 60198
    زیربنا: 194845
    تعداد طبقات: 14
    نام پروژه : ایثار
    کاربری:
    مساحت:10637
    زیر بنا: 68077
    تعداد طبقات:8
    نام پروژه : مریم
    کاربری: مسکونی– پارکینگ
    مساحت: 1313
    زیر بنا: 14244
    تعداد طبقات: 18
   • یک ششم محدوده شهر مشهد را بافت‌های ناکارآمد شهری تشکیل می‌دهند
    مجموعه مدیریت شهری اعم از شورای شهر و شهرداری به‌دنبال تغییر مفهوم بازآفرینی در همه ابعاد موجود هستند
    ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ادامه خبر
    معاون اقتصادی شهردار مشهد: ۷۵ شخص حقوقی خواستار تأسیس دفتر تسهیل‌گری شده اند
    رویکرد ایجاد دفاتر تسهیل‌‌‌گری برای بهبود بافت فرسوده حاشیه شهر در گرو تعامل با همه ذینفعان علی‌الخصوص مشارکت موثر مردم محلات هدف است.
    ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ادامه خبر